Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Marte Samuelsen Skogen begynte som ph.d-kandidat ved instituttet i starten av mai med prosjektet "The Politics of Offshore Wind"
Masteremnet SAMPOL389 Komparativ dommaråtferd engasjerte en håndfull gruppe studenter som fikk bryne seg på de første kapittelutkastene til Oxford Handbook of Comparative Judicial Behavior.
Tirsdag 9.mai møtte masterstudentene i faget SAMPOL389 Komparativ dommaråtferd høyesterettsdommer Steinsvik for faglig samtale.
Resultatene for utdanning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ble rapportert til DBH og lagt fram for fakultetsstyret 25. april. Rapporten viser at rekordmange Sampol-studenter reiste på utveksling i 2022 og at tallene for utveksling nå er enda høyere enn før pandemien. Sammenliknet med andre institutt er volumet av utreisende utvekslingsstudenter svært høyt ved instituttet.