Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Forskningsrådet bevilger 51,4 millioner til en ny nasjonal NMR plattform koordinert av UiB.
Marcus Landschulze, Institutt for geovitenskap, forsvarte sin avhandling for PhD-graden 30.10.2013
MN-fakultetet har sterke forskningsmiljø som har gjort et særdeles godt arbeid i forkant av tildelingen, sier dekan Helge Dahle. Tildelingene vil bidra til ny kunnskap innen dypmarin forskning, strukturbiologi og paleoklimatisk forskning.
NFR gir 505 mill til tung infrastruktur for 2014. GEO får Earthlab og GEOBIO ny ROV.
Bjerknessenteret fikk miljøpris for klimaforskning av internasjonal kvalitet gjennom mange år
I midten av oktober vart det fyste arbeidsmøtet i det nyleg oppstarta GLANAM-prosjektet halden på Holmavatn, Jæren. Arbeidsmøtet hadde 35 deltakarar frå dei samarbeidande institusjonane.
Trond Kvarven, Institutt for geovitenskap, forsvarte sin avhandling for PhD-graden 23.10.2013.
In mid-September the first annual workshop in the newly started GLANAM-project was held at Holmavatn, Jæren. The workshop had 35 participants from the co-operating institutions.
Den nye BT-en har en ny sondagsfelt som viser ung folk de mener er lovende for framtiden.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en rekke helse-, miljø- og sikkerhetsutfordringer felles for alle instituttene og for fakultetet som helhet. Derfor arrangerer fakultetet et felles HMS-seminar onsdag 13. november 2013 på VilVite.
GEOV221 gir unik undervisning i landformer dannet ved kjemisk oppløsning: den foregår i huler!
Vi gleder oss over at det også i år er tildelt Nobelpriser som er sterkt knyttet til molekylærbiologi.
Velkommen til konferansen "Utdanning for fremtiden" i Realfagbygget torsdag 17. oktober 2013.
Et 5-årig internasjonalt forskningsprosjekt for å studere bruken av ubemannede småfly i atmosfæreforskning blir avsluttet i år.
Forskere og elever med et oppdrag: Brobygging mellom klimaforskning og samfunnet
Nathalie Reuter har tiltrådt som professor i molekylærbiologi fra 1. Oktober 2013.
Å være deltaker i NM i programmering har mange fordeler utover opplevelsen i seg selv.

Sider