Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Denne uken avholdt SFI Smart Ocean sin første fysiske samling på Havobservasjonslaboratoriet med teknologisk deling og symbolsk kabelkutting. Les mer og se video.
Geofysisk karakterisering av et grunt hydrotermalt system av en internasjonal gruppe med forskere.
Som hvert år når sommeren starter, setter Senter for Dyphavsforskning seil på G.O Sars for å undersøke og ta prøver i de nordiske hav.
Senter for Dyphavsforskning ønsker en gjestestudent fra Universitetet i Utrecht velkommen.
Geomikrobiologilaboratoriet starter "My green lab"-sertifiseringen.
UiB-professor Jeroen van der Sluijs og medredaktører oppfordrer insektforskere til å alliere seg med andre forskere, lovgivere og beslutningstakere for å sette fokus på og motvirke pollinatornedgangen.
Eit tverrfagleg team frå Universitetet i Bergen har tatt eit stort steg innan djuphavsutforsking. I eit av dei fjernaste og mest utilgjengelege miljø på jorda har dei teke prøvar og utforska - på det ekstreme havdjupet i Arktis, under isen.
Hun legger vekt på å snakke forståelig for alle og er en tydelig forskerstemme i samfunnsdebatten. Professor Vigdis Vandvik ved Institutt for biovitenskap er kåret til årets beste formidler innen realfagene.
10.november arrangerte Bergen Offshore Wind Centre (BOW), GCE Ocean Technology og NORCE Havvindkonferansen Science Meets Industry i Aulaen ved Universitetet i Bergen. Dette var en arena for å dele erfaringer og kunnskap og for å skape nettverk på tvers av industrien og akademia.
Studiet er ett av 5 sivilingeniørprogram ved Universitetet i Bergen og har nå over 50 studenter i de nye kullene.
Gikk du glipp av selve Abelprisutdelingene i 2020 og 2021? Se dem nå på NRK2!
Det nye fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har vedteke Tiltaksplan for kjønnsbalanse, likestilling og mangfold 2021-2023.
Gammel vulkan ved Vøringplatået fikk navnet Eldhø. Navnet ble valgt for å hedre den omfattende pionerutforskningen som professor emeritus Olav Eldholm siden 1960-tallet har utført på vulkanismen og platetektonikken i denne delen av Norskehavet.
Runar Stokke, forsker ved Senter for Dyphavsforskning, leder nå et internasjonalt prosjekt som vil ta sikte på å undersøke det genetiske mangfoldet av mikrobielle samfunn i de hydrotermale systemene ved den arktiske midthavsryggen.
The SSB prizes are awarded to the top Indian scientists below 45 years of age for conducting outstanding research in science and technology.