Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Nyhetsarkiv for Universitetsmuseet i Bergen

Bergen Museums vandreutstilling "Dypere enn lyset - Deeper than light" har nå turnert i en rekke land. Se hvordan danskene presenterer den.
Den ytre restaureringen av De naturhistoriske samlinger, Museplass 3, er nå ferdig. Fra 22. februar vil de fleste av utstillingene igjen være åpne for publikum, inntil neste fase i restaureringsarbeidet settes i verk.
Hvilke ukjente håndverkere laget hårpynt, sko, kammer, kar, glass og annet utstyr som ble brukt som vanlig husgeråd i middelalderen? Hvem var disse laget for, og hvem var handelsfolkene som fraktet disse mellom nord og sør i Europa?
Årringen 2010 distribueres i disse dager til abonnenter og medlemmer i Arboretets venneforening.
Bergen Museum, Seksjon for ytre kulturminnevern, lyser nå ut jobber i forbindelse med arkeologisk feltarbeid for 2011. De interesserte må fylle ut søknadsskjema innen 18.februar.