Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Nyhetsarkiv for Universitetsmuseet i Bergen

På Håkonshella, ca. 15 km vest for Bergen sentrum, gjennomfører Universitetsmuseet i Bergen arkeologiske utgravinger av boplasser fra steinalderen. I hustufter, ildsteder og boplasslag blir det funnet et omfattede og variert materiale av steinredskap.