Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Nyhetsarkiv for Universitetsmuseet i Bergen

Zoolog Terje Lislevand ved UiB forteller at det var fantastisk å være vitne til alt det positive engasjementet «plasthvalen» utløste, og det enorme fokuset den skapte rundt et så viktig globalt miljøproblem som plastforurensing er.
Lokalitet 13 tilhører delområdet Bildøy vest. Registreringen avgrenset lokaliteten til ca 1200 m2. Dermed er lokalitet 13 den desidert største av Sotrasambandets lokaliteter. Funn ble påvist mellom 9 og 18 meter over dagens havnivå. Dette tyder på en langvarig bosetning gjennom hele steinalderen.
Minst åtte millionar tonn plast hamnar i havet kvart år. 2. juni 2017 opna utstillinga om kvalen som synte ei heil verd kor skadeleg plastforureininga er.
De arkeologiske utgravningene på Sotrasambandet er nå i gang. Dette er et av de mest omfattende prosjektene Fornminneseksjonen ved Universitetsmuseet har hatt ansvar for.