Hjem

Det medisinske fakultet

Hovedinnhold

akuttmedisinsk fagdag bilde av trapp med studenter som spiser lunsj

Det medisinske fakultet driv med forsking innan medisin og helse på høgt internasjonalt nivå. Med våre om lag 500 ph.d.-kandidater er vi ein av dei største bidragsytarene til forskarutdanninga ved Universitetet i Bergen.

Vi tilbyr utdanning innan medisin, odontologi, farmasi, ernæring og tannpleie, i tillegg til ei rekke fag på mastergradsnivå.

Nyhet
gruppebilde av alle prisvinnere

Stor interesse for Fakultetets dag 2024

Prisutdeling, mingling og interessante miniforedrag. Se og les om Fakultetets dag 2024!

Nyhet
Marc Vaudel og Eva Gerdts

Årets Søren Falch-prisvinnere!

Professor Eva Gerdts mottar årets Falch seniorpris, mens Falchs juniorpris går i år til førsteamanuensis March Vaudel.

Nyhet
tre personer tar en high five i skogen

Utlysning av midler for forskning på kvinnehelse

Det medisinske fakultet, i samarbeid med Trond Mohn forskningsstiftelse (TMF) og Helse Bergen, utlyser midler til forskning på kvinnehelse.

Nyhet
eldre kvinne ligger alene på sykehus

Sykehusinnlagte som er alvorlig underernærte har høyere risiko for å dø to år senere

Ny forskning fra Universitetet i Bergen retter søkelyset mot viktigheten av god oppfølging av ernæringsstatusen hos de som er lagt inn på sykehus.

Nyhet
Æresdoktor Alberto Ascherio

Ny æresdoktor håper å lage en vaksine mot MS

Det medisinske fakultet sin nye æresdoktor, Alberto Ascherio, sto i spissen for det internasjonale forskningsgjennombruddet som viste at det er en kobling mellom MS og Epstein Barr-virus. I samarbeid med forskere på UiB håper han at neste steg skal være å utvikle en vaksine mot sykdommen.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. 

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Alrek - Årstadveien 17

Alrek helseklynge

Alrek helseklynge skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. 

Les mer på helseklyngens nettsider