Hjem
Universitetsbiblioteket
Diverse kurs for forskere

Akademiske ferdigheter – kurs og veiledning for forskere

Vil du som forsker lære mer om akademisk skriving og publisering, samarbeid og åpen vitenskap, kan du få bred og oppdatert informasjon gjennom PhD on Track, ta kurs ved ditt bibliotek, eller bestille skreddersydde tematiske kurs og veiledninger etter ditt behov.

text marker
Foto/ill.:
PhD on track

Hovedinnhold

Universitetsbiblioteket tilbyr en rekke kurs på ulike forskningsrelevante områder. Egne kurs kan bestilles og skreddersys etter behov. Du kan også bestille en individuell veiledningstime.

  Litteratursøk, referanseverktøy, systematiske oversikter

  På fagsidene til de enkelte bibliotekene finner du fagtilpassede tilbud for litteratursøk i fagdatabaser, kurs i referansehåndtering som f.eks. EndNote, Mendeley og Zotero, eller kurs i systematiske oversikter. Disse tilbudene tar som regel hensyn til fagtradisjoner på det enkelte fakultet.

  Utvikle din publiseringsstrategi

  Selv om forskningen din er av høy kvalitet, forblir den ofte ulest når leseren ikke finner og får tilgang til den. Det er derfor nyttig å ha et bevisst forhold til en egen publiseringsstrategi. Den vil øke ditt gjennomslag og din synlighet og slik fremme din karriere. 

  Åpen vitenskap

  Åpen vitenskap er viktig både for kunnskapsutvikling, for å sikre forskningens integritet og for å øke forskningens tilgjengelighet. Gjennom økt samarbeid om og gjenbruk av data, metoder og prosesser kan forskningsprosessen gjøres mer effektiv. Samtidig vil tilgang til underliggende data og metode gjøre det enklere å etterprøve og reprodusere forskningsresultater og slik styrke tilliten til forskningen. Forskere, institusjoner, myndigheter, finansiører, næringsliv og allmennheten er alle interessenter i åpen vitenskap. For å finne ut av hva det betyr for deg og ditt prosjekt, kan universitetsbiblioteket kontaktes. Der finner du mer info om forskningsdata og publisering med aktuelle kurs om emnet. 

  Shut up and write!

  Synes du det er vanskelig å finne tid til å skrive? Universitetsbiblioteket inviterer stipendiatene til ukentlige skriveverksteder. Som navnet tilsier skal du her være stille og skrive, henholdsvis med 50 minutter skriving og 10 minutters pause og samtale. Ved å strukturere tiden på denne måten oppnår du (minst) to ting: inspirasjon til å jobbe i felleskap, og god samvittighet når du tar pauser. Shut up and write er ikke et kurs – men heller dedikert tid til skriving der alle er uforpliktet velkommen til å være med.

  PhD on Track

  PhD on Track er en nasjonal nettressurs for ph.d.-kandidater og unge forskere fra alle fagområder. Nettstedet gir informasjon om arbeidsteknikker i forskingsprosessen, publisering av forskningsresultater og åpen vitenskap.

  Nettsiden er delt inn i tre seksjoner:

  I seksjonen Review and write finner du informasjon om

  I seksjonen Share and publish får du nyttige tips om

  I seksjonen Open Science kan du lære om