Hjem
Universitetsbiblioteket
Prosjektside

Bærekraftsforskning for alle – en transparent kartleggings- og gjenfinningstjeneste

Forskning som er relevant for FNs bærekraftsmål bør være tilgjengelig for alle i samfunnet, slik at den kan brukes til å nå målene. Vårt prosjekt vil bidra til dette ved å lage en plattform der alle som er interessert kan søke fram norske publikasjoner relatert til FNs bærekraftsmål, og lett få tilgang til de publikasjonene som er åpent tilgjengelige.

Icons for sustainable development goals 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13, and 14
Foto/ill.:
SDG icons, reprinted for informational purposes in accordance with guidelines from the UN Department of Global Communications (2020) https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/; all rights reserved)

Hovedinnhold

HVA

Prosjektets mål er å etablere en åpen gjenfinningstjeneste, Finn Bærekraftsforskning, der alle – allmenheten, kommuner, næringslivet, forskere, studenter – enkelt kan få oversikt over og, der det er mulig, få tilgang til vitenskapelige publikasjoner knyttet til FNs bærekraftsmål. Vi vil tilby forskjellige tilnærminger – snever eller bred - tilpasset brukerens behov. Metodene vi bruker vil bli godt dokumentert, og delt åpent slik at gjenbruk og tilpasning er mulig. I første omgang tok prosjektet mål 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13, 14, men nå inkluderer også mål 12 og 15. 

Tjenesten er nå tilgjengelig på baerekraftsforskning.no

HVORFOR

Å gi enkel, åpen tilgang til forskningspublikasjoner relatert til FNs bærekraftsmål for alle i samfunnet er viktig for å åpne opp forskningen, spre kunnskap og gjøre det mulig å nå nettopp disse målene. Ofte er forskningspublikasjonene vanskelige å oppdrive, særlig for alle dem som ikke tilhører en utdannings- eller forskningsinstitusjon. Eksisterende tjenester er ofte ikke tilgjengelige for allmenheten, og/eller de inkluderer ikke mange norske publikasjoner. Tjenesten vår skal gi alle som ønsker det muligheten til å skaffe seg oversikt over, og tilgang til, åpne vitenskapelige publikasjoner knyttet til FNs bærekraftsmål, inkludert publikasjoner på norsk. 

HVEM

Prosjektet ledes av Bibliometrigruppen ved Universitetsbiblioteket i Bergen, med bibliotekene på Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger som partnere. Prosjektet får støtte fra Nasjonalbiblioteket.

Detaljert prosjektbeskrivelse

Access to research which is relevant to the Sustainable Development Goals is important across society, for both open science and achieving the goals. However, this research can be difficult to find and access for those outside, or even inside, academia. Large commercial actors may not cover local or Norwegian-language publications in their databases, and mappings of SDG-related research can be difficult to understand, define, or access.

In this project, our focus is on opening-up SDG-related research. Our goal is to create a portal where Norwegian SDG-related publications are easy to find for across stakeholder groups (e.g. researchers, students, local municipality, and the public). The website will give an overview of publications from Norwegian institutions related to the SDGs, transparent methods, and statistics on what is being published. It will initially cover eight SDGs (SDGs 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13, 14).

An issue with existing mappings is robustness - thus affecting any resulting statistics or analysis of SDG-related research. A robust mapping is hard to achieve if it implicitly uses a certain interpretation of the SDGs and definition of “relevance”, without defining and documenting these choices. A related issue is that different users may have different interpretations and understandings of what it means to be SDG-related, but are unable to determine if a mapping aligns with their interpretation if methods are not transparent. Multiple mappings may enable comparison and better insight (for academic work around these issues, see Armitage et al. 2020 and Rafols et al. 2021). In this project, we will therefore implement ideas about plural mappings, transparency of methods, and inclusion of local research to try and improve these issues. We aim to provide clear definitions of what is included and excluded from a certain mapping, and provide the search strings for all, empowering users to choose (or even adjust) as suits their needs, and to understand why mapping results from different approaches may vary.

During development, we are including SDG-oriented researchers and innovation clusters (which combine local municipalities, the private sector and academia). We aim to use these contacts to give input about SDG-interpretations, terminology and the formation of the tool.

This project is run by the University Library at the University of Bergen, together with partners from the libraries at Western Norway University of Applied Sciences and the University of Stavanger. It is funded by these institutions and a development grant from the National Library of Norway.

Prosjektinformasjon i Nasjonalbibliotekets prosjektbank.

Utvalgte prosjektaktiviteter og resultater

Søkestreng for kartlegging publikasjoner knyttet til bærekraftsmålene: Armitage, Caroline S, Bjerkan, Håkon Magne, Byholm, Leena Pirit, Gåsemyr, Inger, Lorenz, Marta, & Seland, Eli Heldaas. (2023). Search strings for finding SDG-related research, Bergen-approach. Zenodo. doi: 10.5281/zenodo.7241689

GitHub repository: https://github.com/SDGforskning/

Testing søkestreng: Caroline S Armitage, Håkon Magne Bjerkan, Leena Pirit Byholm, Inger Gåsemyr, Eli Heldaas Seland, & Lise Vik-Haugen. (2023). Testing the Bergen-approach search strings for SDG research mapping (v. 1.2.2). Zenodo. doi:10.5281/zenodo.8386611

Presentasjon: Armitage CS, Bjerkan HM, Gåsemyr I & Seland EH (Jun 2022). Bærekraftsforskning for alle – en transparent kartleggings- og gjenfinningstjeneste. VIRAK (Trondheim)

Workshop: Project group (Feb 2022). Skulle du ønske det var lettere å finne forskning knyttet til bærekraftmålene? Day Zero, SDG Conference (Bergen).

Artikkel: Armitage CS, Lorenz M & Mikki S (2020). Mapping scholarly publications related to the Sustainable Development Goals: Do independent bibliometric approaches get the same results? Quantitative Science Studies 1(3), 1092-1108. doi:10.1162/qss_a_00071

Presentasjon: Armitage C & Lorenz M (Nov 2020). Mapping Scholarly Publications Related to the Sustainable Development Goals. CWTS, Leiden University, The Netherlands.

HVL, UiB,UiS
Foto/ill.:
UiB,HVL,UIS