Hjem
Universitetsbiblioteket
Fagsider ved Universitetsbiblioteket

Digital kultur

Hovedinnhold

Biblioteket gir tilgang til et stort utvalg bøker, avhandlinger, tidsskriftartikler og andre dokumenttyper. Disse finner du enklest ved å søke i Oria. Trefflistene inneholder både trykt og elektronisk materiale. Du kan avgrense trefflisten slik at du bare får fulltekstdokumenter. Det er også viktig å bruke andre databaser, for å finne oppdatert, relevant informasjon. Alt dette får du også tilgang til når du er utenfor campus. Har du spørsmål, innkjøpsforslag eller andre innspill, send en mail til fagansvarlig.

 

Bruke biblioteket hjemmefra

Start på Universitetsbibliotekets hjemmeside https://www.uib.no/ub 

  • Søk i Oria som vanlig. Biblioteket har laget instruksjonsvideo for hvordan du gjør det. Hvis du da ikke får tilgang til en ressurs, må du koble deg til UiB sitt nettverk med VirtualPrivateNetwork. Da skal alt fungere. Ved problemer, send mail og vi hjelper deg, eller bruk UiBHjelp.
     

Samlinger  

Ved å søke i bibliotekets katalog Oria.no finner du både e-bøker og papirbøker. Du kan avgrense trefflisten slik at du bare får fulltekstdokumenter.

På Bibliotek for humaniora finner du den viktigste litteraturen innenfor digital kultur, blant annet pensumlitteraturen. Bøkene i biblioteket er oppstilt etter fag, slik at bøker som er innenfor samme fag står sammen på hyllen. Innenfor faget samles bøker med samme emne. Hver bok har et nummer skrevet på ryggen som bestemmer hvor i bibliotekets hyller boken blir oppstilt. Dette er et såkalt Deweynummer og de første tallene angir faget, mens de neste sier noe om emnet.

Du kan også søke i Oria på deweynummeret, kombinert med emneord.

WebDeweySearch (norsk)

Datamaskiner - historie: 004.09
Datamaskiner og kvinner: 004.082
Dataspill: 794.8  og 306.486
Digital kultur/Digital humaniora: 001.30285
Digital kunst: 776
Digital poesi: 802.85
Søk på Dewey 802.85 and emneord "digital lyrikk"
Elektronisk litteratur: 802.85
Faglig forfatterskap: 808.066
  Litteraturreview: 808.066 and literature review
Informasjonsteknologi - innvirkning på samfunnet: 303.4833
Programmeringsspråk 005.133
[Javascript] [Java]
Digital retorikk: 808.00285
Sosiale medier: 302.231
Webdesign: 006.7
   Oppmerkingsspråk, bl.a  HTML, CSS: 006.74


Kom gjerne med innkjøpsforslag

 

Databaser

Litteratursøking

Nettsidene Søk og Skriv og Phd on Track har egne sider som gir veiledning i søketeknikk.

Oria.no er fagbibliotekenes felles bibliotekkatalog:

  • Du kan søke i Oria på deweynummeret WebDeweySearch (norsk)
  • Når en gjør et emnesøk (til forskjell fra forfattersøk f.eks.) kan en søke ved bruk av kontrollerte vokabular. 
    Humord er en strukturert samling norske emneord innen fagområdene humaniora og samfunnsvitenskap med randområder

 

Akademisk skriving

Å skrive er en nødvendig del av studiet, og en viktig måte å lære på. Boken "Skrive for å lære" viser ulike måter skriving kan bidra til økt kompetanse, både faglig og studieteknisk.

Nyeste bøker på biblioteket

Noen av bøkene på listen er bestilt, men ikke ankommet.

 

Film

Brodsky, I.T. (regi). (2016). Beware the Slenderman. New York: HBO

Brooker, C. (forfatter). (2016). Black Mirror. Los Gatos: Netflix

Lang, F. (regi). (1927). Metropolis. London: Eureka Entertainment

Nolan, J.,  Joy, L. & Gross, H.W. (forfattere). (2016): Westworld. New York: HBO

Spielberg, S. (regi). (2002). Minority Report. Los Angeles: Twentieth Century Fox

Stanton, A. (2008): Wall-E. Burbank: Walt Disney Pictures

Wachowski, A. & Wachowski, L. (regi). (1999): The Matrix. Burbank: Warner Brothers
 

Romaner

Bradbury, R. (1953). Fahrenheit 451. New York: Ballantine.

Brodin, E. (2003). Sverm. Oslo: Aschehoug.

Cline, E. (2011). Ready Player One. Overs. Pål Stokka. Original publisering 2011. Kristiansund: Vendetta forlag.

Doctorow, C. (2009). Veslebror ser deg. Overs. Øystein Vidnes. Original publisering som Little Brother (2008). Oslo: Samlaget.

Eggers, D. (2013). The Circle. New York: Alfred A. Knopf.

Gibson, W. (1989). Nevromantiker. Overs. Torgrim Eggen. Original publisering 1984. Oslo: Aschehoug.

Huxley, A. (1948). Vidunderlige nye verden. Overs. Georg Brochmann. Original publisering 1946. Oslo: Aschehoug.

Orwell, G. (1962). 1984. Overs. Trygve Width. Original publisering 1948. Oslo: Gyldendal.

Roth, V. (2013). Divergent. Overs. Torleif Sjøgren-Erichsen. Original publisering 2011. Oslo: Schibsted.

Suarez, D. (2009): Daemon. New York: Dutton.

Suarez, D. (2010): Freedom. New York: Dutton.