Hjem
Universitetsbiblioteket
Fagsider ved Universitetsbiblioteket

Digital kultur

Hovedinnhold

Biblioteket gir tilgang til et stort utvalg fagbøker, avhandlinger, tidsskriftartikler og andre publikasjonstyper. Disse finner du enklest ved å søke i Oria. Trefflistene inneholder både trykt og elektronisk materiale. Du kan avgrense trefflisten slik at du bare får fulltekstdokumenter. Det er også viktig å bruke andre databaser, for å finne oppdatert, relevant informasjon. Alt dette får du også tilgang til når du er utenfor campus. Har du spørsmål, innkjøpsforslag eller andre innspill, send en mail til fagansvarlig.
 

Akademisk skriving

Å skrive er en nødvendig del av studiet, og en viktig måte å lære på. Hva er forskjellen på en god og dårlig oppgave? En del av svaret er at du må lese og bruke litteratur for å kunne skrive en god oppgave. Du kan og bør bruke bibliotekets samlinger og databaser i arbeidet.

Boken "Skrive for å lære" viser ulike måter skriving kan bidra til økt kompetanse, både faglig og studieteknisk.

Bibliotekets samlinger  

Ved å søke i bibliotekets katalog Oria.no finner du både e-bøker og papirbøker. Du kan avgrense trefflisten slik at du bare får fulltekstdokumenter.

På Bibliotek for humaniora finner du den viktigste litteraturen innenfor digital kultur, blant annet pensumlitteraturen. Bøkene i biblioteket er oppstilt etter fag, slik at bøker som er innenfor samme fag står sammen på hyllen. Innenfor faget samles bøker med samme emne. Hver bok har et nummer skrevet på ryggen som bestemmer hvor i bibliotekets hyller boken blir oppstilt. Dette er et såkalt Deweynummer og de første tallene angir faget, mens de neste sier noe om emnet.

Du kan også søke i Oria på deweynummeret, kombinert med emneord.

WebDeweySearch (norsk)

Datamaskiner - historie: 004.09
Datamaskiner og kvinner: 004.082
Dataspill: 794.8  og 306.486
Digital kultur/Digital humaniora: 001.30285
Digital kunst: 776
Digital poesi: 802.85
Søk på Dewey 802.85 and emneord "digital lyrikk"
Elektronisk litteratur: 802.85
Faglig forfatterskap: 808.066
  Lage litteraturoversikt: 808.066 and literature review 808.066 and litteraturgjennomgang
Informasjonsteknologi - innvirkning på samfunnet: 303.4833
Programmeringsspråk 005.133
[Javascript] [Java]
Digital retorikk: 808.00285
Sosiale medier: 302.231
Webdesign: 006.7
   Oppmerkingsspråk, bl.a  HTML, CSS: 006.74


Kom gjerne med innkjøpsforslag
 

Databaser og søkemotorer

En søkestrategi bør inneholder ulike kilder. Det kan være søkemotorer, der du kan finne innhold fra web. Enkeltstående biblioteksdatabaser gir tilgang til innhold som ikke er gratis. Bibliotekets Discovery tjeneste, Oria, lar deg søke i mange databaser biblioteket abonnerer på samtidig, samt i utvalgte åpne databaser.
 

Databaser fra biblioteket

Oria.no er fagbibliotekenes felles bibliotekkatalog, og er en discovery tjeneste.
 

Søkemotorer

Søkemotorer inneholder informasjon fra nettsteder eller databaser. Den viktigste søkemotoren er Google Scholar. Forsøk også denne: Bielefeld Academic Search Engine

Søketeknikk

Oria.no er fagbibliotekenes felles bibliotekkatalog.

Nyeste bøker på biblioteket

Noen av bøkene på listen er bestilt, men ikke ankommet.

       Including: Transmedial Unnatural Spatiality and Postdigital Dystopicalization in The Pickle Index / By Astrid Ensslin

Publikasjoner fra Machine Vision in Everyday Life prosjektet

Film og romaner

Film
Brodsky, I.T. (regi). (2016). Beware the Slenderman. New York: HBO

Brooker, C. (forfatter). (2016). Black Mirror. Los Gatos: Netflix

Lang, F. (regi). (1927). Metropolis. London: Eureka Entertainment

Nolan, J.,  Joy, L. & Gross, H.W. (forfattere). (2016): Westworld. New York: HBO

Spielberg, S. (regi). (2002). Minority Report. Los Angeles: Twentieth Century Fox

Stanton, A. (2008): Wall-E. Burbank: Walt Disney Pictures

Wachowski, A. & Wachowski, L. (regi). (1999): The Matrix. Burbank: Warner Brothers
 

Romaner

Bradbury, R. (1953). Fahrenheit 451. New York: Ballantine.

Brodin, E. (2003). Sverm. Oslo: Aschehoug.

Cline, E. (2011). Ready Player One. Overs. Pål Stokka. Original publisering 2011. Kristiansund: Vendetta forlag.

Doctorow, C. (2009). Veslebror ser deg. Overs. Øystein Vidnes. Original publisering som Little Brother (2008). Oslo: Samlaget.

Eggers, D. (2013). The Circle. New York: Alfred A. Knopf.

Gibson, W. (1989). Nevromantiker. Overs. Torgrim Eggen. Original publisering 1984. Oslo: Aschehoug.

Huxley, A. (1948). Vidunderlige nye verden. Overs. Georg Brochmann. Original publisering 1946. Oslo: Aschehoug.

Orwell, G. (1962). 1984. Overs. Trygve Width. Original publisering 1948. Oslo: Gyldendal.

Roth, V. (2013). Divergent. Overs. Torleif Sjøgren-Erichsen. Original publisering 2011. Oslo: Schibsted.

Suarez, D. (2009): Daemon. New York: Dutton.

Suarez, D. (2010): Freedom. New York: Dutton.