Hjem
Universitetsbiblioteket
BIBLIOTEKRESSURSER

Kulturvitenskap

Litteratur- og informasjonsressurser innen kulturvitenskap

Hovedinnhold

Kulturvitenskaplig litteratur er søkbart i Oria.

Kontakte fagansvarlig på biblioteket for veiledning i informasjonssøk og oppgaveskriving, eller for å komme med forslag til bokinnkjøp. 

Epost til fagansvarlig.

Digitale ressurser

Databaser

Spesialsamlingene

Skeivt arkiv

Etno-folkloristisk arkiv

Arkivverket

Arkivportalen

Nasjonalbiblioteket, NB

Nasjonalbibliotekets privatarkiv

Norges dokumentarv (Del av UNESCO: Memory of the world).

 Norsk Folkeminnesamling

Norsk Etnologisk gransking

NB Ballader

SAMLA

 

Hylleplassering

Fysiske bøker i kulturvitenskap er oppstilt i hyllene på Bibliotek for humaniora, sammen med sosiologisk, historisk og antropologisk litteratur (300-nummer). 700-serien har bøker om rekreasjon, sport og spill. Relevant litteratur kan også være klassifisert under religionsvitenskap (200-nummer) og historie (900-nummer).

020: Biblioteksfag363.69: Kulturminnevern
069: Museologi390: Sedvane, skikk og bruk
133.4: Hekser og magi391: Klær og utseende
299.94: Nyreligøsitet og nypaganisme392: Livsløpsriter og familieliv
301: Kulturstudier, sosiologi og antropologi393: Død
304.23: Tid og sted394: Gester og sedvane
304.8: Migrasjon 305.8: Etnisitet395: Etikette
306: Etnologi, folkekultur, materiell kultur398: Folkloristikk
307: Samfunn; by og land901: Historiebruk og kulturarv