Hjem
Universitetsbiblioteket

Kulturvitenskap

Universitetsbiblioteket (UB)kan miste tilgang til elektroniske tidsskrifter!

Norske universitet og høgskoler har avtale om tilgang til vitenskapelig litteratur med flere akademiske forlag. Avtalene reforhandles, men man er ikke kommet til enighet.

Forlagsforhandlingene med store forlag som Elsevier, Springer, Wiley og Taylor & Francis, går nå på overtid, og vi kan komme til å miste tilgang til vitenskapelige artikler om kort tid.

Last ned artikler nå!

 

 

Generelt om kulturvitenskapelig litteratur på UB

På Universitetsbiblioteket finner du det meste av kulturvitenskaplig litteratur. I tillegg får du tilgang på store mengder digitalisert faglitteratur og andre digitale ressurser. Alt er søkbart i Oria. Du kan også kontakte fagansvarlig på biblioteket for veiledning i informasjonssøk og oppgaveskriving, eller for å komme med forslag til bokinnkjøp. Se nedest på siden for kontaktinformasjon.

 

Et utvalg nye bøker

Har du forslag til bøker som biblioteket bør kjøpe inn? Send fagansvarlig en epost.

Hylleplassering

Bøker innen kulturvitenskap er oppstilt i hyllene på Bibliotek for humaniora sammen med sosiologisk og antropologisk litteratur (300-nummer). 700-serien innholder alt om rekreasjon, sport og spill. Relevant litteratur kan også være klassifisert under  religionsvitenskap (200-nummer) og historie (900-nummer).

020: Biblioteksfag363.69: Kulturminnevern
069: Museologi390: Sedvane, skikk og bruk
133.4: Hekser og magi391: Klær og utseende
299.94: Nyreligøsitet og nypaganisme392: Livsløpsriter og familieliv
301: Kulturstudier, sosiologi og antropologi393: Død
304.23: Tid og sted394: Gester og sedvane
304.8: Migrasjon 305.8: Etnisitet395: Etikette
306: Etnologi, folkekultur, materiell kultur398: Folkloristikk
307: Samfunn; by og land901: Historiebruk og kulturarv