Hjem
Universitetsbiblioteket
Fagside

Kvinne - og kjønnsforskning

Hovedinnhold

Fagansvarleg - Se navn og kontaktinformasjon nederst på siden!

  • Gir individuell veiledning til studentar og tilsette. Ta gjerne kontakt per e-post for ein avtale.

  • Tilbyr kurs for studentar og tilsette i korleis søke etter faglitteratur, korrekt sitering mm.   

  • Har ansvar for å vedlikehalde og bygge opp samlingene.
  • Tar i mot forslag om bokkjøp fra brukerne.

Oppstilling av bøkene

Bøkene er ordna i Deweys klassifikationssystem.  Det har ti hovudklassar, som igjen er delt  i underklassar:
• 000 - generelle verk, datavitskap, informasjonsvitskap
• 100 - filosofi og psykologi
• 200 - religion
• 300 - samfunnsvitskap
• 400 - språk
• 500 - naturvitskap og matematikk
• 600 - teknikk og medisin
• 700 - kunst, musikk, film, idrett
• 800 - litteraturvitskap
• 900 - historie og geografi

Litteratur for Kvinne- og kjønnsforsking er spreidd på dei ulike hovud- og underguppene i dette systemet. Sammfunsvitskap, 300-gruppen er viktigast for fagområdet.

 

Søk etter bøker og andre dokument

Oria erstattar Bibsys, som  bibliotekdatabase felles for norske forskingsbibliotek. I Oria kan du søke i bibliotekets trykte og elektroniske samlingar; bøker, artikler, tidsskrift, musikk, filmar med meir.

Oria

Fleire relevante databasar