Hjem
Universitetsbiblioteket

Kvinne - og kjønnsforskning

 

I augneblinken pågår forhandlingar mellom dei norske lærestadane og dei store tidsskriftsforhandliarane om fornying av tidsskriftsabonnement. Sidan desse ikkje er sluttførte ved årsskiftet, kan abonnement opphøre medan vi ventar på ny avtale. Pass derfor på å laste pensumartikar og andre aktuelle artiklar du veit du vil trenge snarast. Last ned artikkel om saka her!

Last ned artikler nå

Fagansvarleg

Sjå namn og kontaktinformasjon nederst på sida!

  • Gir individuell veiledning til studentar og tilsette. Ta gjerne kontakt per e-post for ein avtale.
  • Held kurs for studentar og tilsette i korleis søke etter faglitteratur, korrekt sitering mm.   
  • Har ansvar for å vedlikehalde og bygge opp samlingane.
  • Tar i mot forslag om bokkjøp fra brukarane.

 

Oppstilling av bøkene

Bøkene er ordna i Deweys klassifikationssystem.  Det har ti hovudklassar, som igjen er delt  i underklassar:
• 000 - generelle verk, datavitskap, informasjonsvitskap
• 100 - filosofi og psykologi
• 200 - religion
• 300 - samfunnsvitskap
• 400 - språk
• 500 - naturvitskap og matematikk
• 600 - teknikk og medisin
• 700 - kunst, musikk, film, idrett
• 800 - litteraturvitskap
• 900 - historie og geografi

Litteratur for Kvinne- og kjønnsforsking er spreidd på dei ulike hovud- og underguppene i dette systemet. Sammfunsvitskap, 300-gruppen er viktigast for fagområdet.

Søk etter bøker og andre dokument

Oria erstattar Bibsys, som  bibliotekdatabase felles for norske forskingsbibliotek. I Oria kan du søke i bibliotekets trykte og elektroniske samlingar; bøker, artikler, tidsskrift, musikk, filmar med meir.

Oria

Fleire relevante databasar