Hjem
Universitetsbiblioteket

Lingvistikk

Biblioteket gir tilgang til et stort utvalg fagbøker i lingvistikk, tidskriftsartikler, fagdatabaser og andre dokumenttyper. Disse finner du enklest ved å søke i Oria (søkefelt lenger opp på siden). Trefflistene inneholder både trykt og elektronisk materiale.  

Oppstilling av bøkene på Bibliotek for humaniora
Generell lingvistikk: 410-419
Språkfilosofi: 149.94
Sosiolingvistikk og pragmatikk: 306.44

Ta gjerne kontakt om du trenger hjelp til å finne litteratur eller vil ha veiledning i informasjonssøk til oppgaveskriving. Som fagansvarlig for allmenn litteraturvitenskap tar jeg også imot innkjøpsforslag på litteratur som ønskes i biblioteket.

Elektroniske ressurser for lingvistikk

Et utvalg av våre bøker innen lingvistikk: