Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
IDU ved UM

Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU) ved Universitetsmuseet

Informasjons- og drøftingsutvalget er et partssammensatt utvalg med representanter for arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver og skal ivareta de ansattes medbestemmelsesrett.

Hovedinnhold

Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU) er et organ for informasjon og drøftinger i henhold til hovedavtalen og går gjennom saker av generell og prinsippiell art (ikke personalsaker). Arbeidsgiver informerer om pågående saker samt fakultetsstyresaker. Utvalget kan også initiere egne saker.

Museets hovedverneombud har møterett.

UiBs sentrale side for IDU >

Medlemmer 2023

Arbeidsgiverrepresentanter:
Direktør Kari Loe Hjelle
Underdirektør Wenche Førre
HR-rådgiver Hanne Cappelen (sekretær)

Inneværende periode sitter disse representantene for fagforeningene/tillitsvalgte:
Tekna - Olaug Bratbak
Forskerforbundet – Melanie Wrigglesworth
NTL – Else Jorunn Melstokkå
Parat – Angela Ulrike Weigand


Hovedverneombud UM – Hana Lukesova
Hovedverneombud UM vara - Hilde Margrethe Moen Selstø

Møteplan

Møteplan våren 2023

11. januar

21. februar

25. april

13. juni

Møteplan høsten 2023:

12. september

7. november

12. desember

Møtene holdes normalt i møterom 222 i Villaveien 1a, kl 08.30