Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Fridtjof Nansen og Bergens Museum

Det internasjonalt orienterte miljøet ved Bergens Museum i 1880-årene ga Fridtjof Nansen internasjonale kontakter innen biologi og zoologi. Miljøet hjemme sammen med kontaktene ute, inspirerte Nansen til faglige resultater

Hovedinnhold

I årets utgave av årboken er tre artikler viet Fridtjof Nansens tid ved den gang Bergens Museum. Det var en inspirerende tid.

Karen B. Helle skriver i sin artikkel om Nansens tid i Bergen, med viktige forbilder både på museet og i byen. Ikke minst var  museets internasjonale nettverk spennende og faglig nyttig.

Endre Willassen skriver om Nansen arbeid med zoologiske prøver fra " Den norske Nordhavs- Expedition". I dette materialet fant han noen av de dyrene han studerte i sin første zoologiske avhandling.

Den tredje artikkelen er av den pensjonerte sør-afrikanske legen Ortwin Bock som tar for seg Nansens doktorarbeid om slimålens nervesystem. Denne er i ettertid vurdert som et viktig bidrag til en viktig ny forståelse innen nevrovitenskapen.  Bock  undrer seg over hvorfor Nansens bidrag ble helt fortiet i forbindelse med utdelingen av Nobelprisen i medisin i 1906.