Home
University Museum of Bergen

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Fridtjof Nansen og Bergens Museum

Det internasjonalt orienterte miljøet ved Bergens Museum i 1880-årene ga Fridtjof Nansen internasjonale kontakter innen biologi og zoologi. Miljøet hjemme sammen med kontaktene ute, inspirerte Nansen til faglige resultater

Main content

I årets utgave av årboken er tre artikler viet Fridtjof Nansens tid ved den gang Bergens Museum. Det var en inspirerende tid.

Karen B. Helle skriver i sin artikkel om Nansens tid i Bergen, med viktige forbilder både på museet og i byen. Ikke minst var  museets internasjonale nettverk spennende og faglig nyttig.

Endre Willassen skriver om Nansen arbeid med zoologiske prøver fra " Den norske Nordhavs- Expedition". I dette materialet fant han noen av de dyrene han studerte i sin første zoologiske avhandling.

Den tredje artikkelen er av den pensjonerte sør-afrikanske legen Ortwin Bock som tar for seg Nansens doktorarbeid om slimålens nervesystem. Denne er i ettertid vurdert som et viktig bidrag til en viktig ny forståelse innen nevrovitenskapen.  Bock  undrer seg over hvorfor Nansens bidrag ble helt fortiet i forbindelse med utdelingen av Nobelprisen i medisin i 1906.