Home
Knut Erik Karlsen's picture

Knut Erik Karlsen

 • E-mailKarlsen.Erik@uib.no
 • Visitor Address
  Haakon Sheteligs plass 7
 • Postal Address
  Postboks 7808
  5020 Bergen
Books
 • Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn; Tangen, Håvard. 2017. I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almenningen 70 år. Novus Forlag. 282 pages. ISBN: 978-82-7099-875-3.
 • Karlsen, Knut E.; Venås, Kjell. 1998. Liner og band. Om metodar i norsk målføregransking. 87 pages. ISBN: 82-7314-236-1.
Journal articles
 • Karlsen, Knut E. 2016. Norsk Ordbok – for folket, av folket. Oversatt sakprosa. Published 2016-03-18.
 • Karlsen, Knut E. 2011. Hallfrid Christiansen - språkforskaren frå Lofoten. Lokalhistorisk magasin. 2. 4-7.
 • Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn. 2008. Ordboksbruk i skolen – praksis og perspektiv. Utnytting av einspråklege ordbøker i norskfaget i den vidaregåande skolen. LexicoNordica. 15. 93-114.
 • Rødningen, Dagfinn; Karlsen, Knut E. 2008. Leksikografi i pedagogisk perspektiv – ein presentasjon av Norsk Ordbok for skoleelevar og studentar. Skrifter / Nordisk forening for leksikografi. 10: 385-395.
 • Karlsen, Knut E. 2007. 50 år med distriktskontor i NRK. Kringom. 1. 12-13.
 • Karlsen, Knut E. 2004. Euralex 2004 - artikkelsamling og kongress. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 35-41.
 • Karlsen, Knut E. 2003. [Melding av] Nordiske studier i leksikografi 6. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 74-79.
 • Karlsen, Knut E. 2003. No kjem NO for fullt! Norsklæreren. 5. 9-13.
 • Karlsen, Knut E. 1999. Satte nordnorske dialekter på dagsordenen. Dagavisen Nordlys. 12-12. Published 1999-11-26.
 • Karlsen, Knut E. 1998. Hallfrid Christiansen - offer for eit manglande paradigmeskifte i nordisk språkvitskap i Noreg? HBO-rapport. 4. 29-42.
Reports and theses
 • Karlsen, Knut E. 2017. Mellom Aasen og Hægstad : Morfologisk variasjon i landsmålet før 1901. Doctoral dissertations at University of Agder. 165. 249 pages.
 • Karlsen, Knut E. 1998. Mål og middel i norsk språkvitskap. Artiklar frå ein dugnad i faghistorie under Møte om norsk språk 7 i Trondheim 21. november 1997. HBO-rapport. 1998: 4. Høgskolen i Bodø. 95 pages.
Book sections
 • Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn. 2017. Finske lånord i norsk - og i Norsk Ordbok. Artikkel, pages 207-218. In:
  • Östmann, Jan-Ola; Sandström, Caroline; Gustavsson, Pamela; Södergård, Lisa. 2017. Ideologi, identitet, intervention. 457 pages. ISBN: 9789515129963.
 • Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn; Tangen, Håvard. 2017. Olaf Almenningen 70 år. Innleiing, pages 7-15. In:
  • Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn; Tangen, Håvard. 2017. I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almenningen 70 år. Novus Forlag. 282 pages. ISBN: 978-82-7099-875-3.
 • Karlsen, Knut E. 2016. ulyd-umetteleg, velhaldande-velsemleg, ørsla-øvingstur. ulyd-umetteleg, velhaldande-velsemleg, ørsla-øvingstur, pages . In:
  • Grønvik, Oddrun; Gundersen, Helge; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn. 2016. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget. 1648 pages. ISBN: 978-82-521-8698-7.
 • Rødningen, Dagfinn; Karlsen, Knut E. 2016. How to express changing written standards of ‘nynorsk’ in Norsk Ordbok. Artikkel, pages 354-363. In:
  • DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, DE Mª VICTORIA; ÁLVAREZ, ALICIA RODRÍGUEZ; HERRERA, GREGORIO RODRÍGUEZ; GONZÁLEZ, VERONICA C. TRUJILLO. 2016. Words across History: Advances in Historical Lexicography and Lexicology. 451 pages. ISBN: 978-84-9042-256-4.
 • Karlsen, Knut E. 2014. Heimfestingar i Knud Leems 'Een liden Glose-bog'. H, pages 47-50. In:
  • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Karlsen, Helene Urdland; Tandberg, Andreas; Vikør, Lars Sigurdsson; Wetås, Åse. 2014. Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag. 145 pages. ISBN: 978-82-7099-792-3.
 • Karlsen, Knut E. 2013. Frå tv – tverla til tv-rute – tv-teneste. tv – tverla, tv-rute – tv-teneste, pages . In:
  • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn. 2013. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11. Det Norske Samlaget. 1608 pages. ISBN: 978-82-521-8363-4.
 • Karlsen, Knut E. 2011. reta-rett. reta-rett, pages . In:
  • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun; Worren, Dagfinn. 2011. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget. 1616 pages. ISBN: 978-82-521-7858-6.
 • Wetås, Åse; Karlsen, Knut E. 2010. Internettpublikasjonar som kjelde i dokumentasjonsordbøker. Status og bruk. Artikkel, pages 522-529. In:
  • Lönnroth, Harry; Nikula, Kristina. 2010. Nordiska studier i lexikografi 10. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden Tammerfors 3-5- juni 2010. Skrifter / Nordisk forening for leksikografi. 11. Nordisk forening for leksikografi, Tammerfors. 530 pages.
 • Karlsen, Knut E. 2009. nas - -nasut, orr - orættes, penhand - pepton. nas - -nasut, orr - orættes, penhand - pepton, pages . In:
  • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn. 2009. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget. 1624 pages. ISBN: 978-82-521-7468-7.
 • Holten, Inga M Haddal; Karlsen, Knut E. 2008. Habilitering fra et foreldreperspektiv. 20, pages 531-566. In:
  • Tetzchner, Stephen von; Hesselberg, Finn; Schiørbeck, Helle. 2008. Habilitering: Tverrfaglig arbeid for mennesker med utviklingsmessige funksjonshemninger. Gyldendal Akademisk. 608 pages. ISBN: 978-82-05-35193-6.
 • Karlsen, Knut E. 2008. lov - LSD, mei - meins. lov - LSD, mei - meins, pages . In:
  • Grønvik, Oddrun; Killingbergtrø, Laurits; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn. 2008. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7. Det Norske Samlaget. 1638 pages. ISBN: 978-82-521-7224-9.
 • Karlsen, Knut E. 2007. kli - kluftut. kli - kluftut, pages 523-582. In:
  • Grønvik, Oddrun; Killingbergtrø, Laurits; Vikør, Lars Sigurdsson. 2007. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6. Det Norske Samlaget. 1602 pages. ISBN: 978-82-521-7026-9.
 • Karlsen, Knut E. 2006. Geografiske hol i ei nasjonal ordbok - om geografisk representasjon av kjeldene i Norsk Ordbok. artikkel, pages 185-198. In:
  • Lorenzen, Henrik; Trap-Jensen, Lars. 2006. Nordiske Studier i Leksikografi 8. Nordiske studier i leksikografi. 8: 9. Nordisk Forening for Leksikografi, København. 416 pages.
 • Karlsen, Knut E. 2005. ibestadværing - iblå, I idé - idé-, idéassosiasjon - idéverkstad, ihug - ihugsen, ikkje- - ikkjeåtakstraktat, illkald - illnøyte, illord - illroen, illrumsen - illrymsken, illrøynd - illskrika, in - ingsa, innhald. ibestadværing - innhald, pages . In:
  • Vikør, Lars Sigurdsson. 2005. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 5. Det Norske Samlaget. 1604 pages. ISBN: 82-521-6579-6.

More information in national current research information system (CRIStin)