Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

EMBRC Norge

EMBRC-Norge er medlem av European Marine Biological Resource Centre (EMBRC), et europeisk infrastrukturnettverk innen marinbiologisk forskning. EMBRC fremmer grunnleggende og anvendt marinbiologisk og økologisk forskning samt utviklingen av blå bioteknologi.

Hovedinnhold

EMBRC-Norge har syv partnere. Disse har forskningsinfrastrukturer – f eks feltstasjoner, laboratorier, analyseutstyr og algekulturer – som legger til rette for forsøk med marine organismer for å studere hvordan de reagerer på endringer i det marine miljøet. De norske fasilitetene er rettet inn mot studier av organismer som har betydning for fiskeri og akvakultur

EMBRC-Norge tilbyr europeiske forskere og bedrifter tilgang på våre forskningsinfrastrukturer i Norge, og gjennom samarbeidet får våre egne forskere adgang til en rekke europeiske forskningsinfrastrukturer. UiB infrastrukturer som er med i prosjektet er Espegrend marinbiologisk stasjonLakselussenteret og Sars senter for marin molekylærbiologi.  

 

Nasjonal koordinator: Universitetet i Bergen

Leder EMBRC-Norge:  Professor Henrik Glenner  

Partnere: Havforskningsinstituttet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Oslo, Norsk institutt for vannforskning, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Nofima