Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
HMS-håndbok

Bygg og drift - sikkerhet og fysisk arbeidsmiljø ved BIO

Hovedinnhold

Melding av feil eller mangler

Ved feil eller mangler av drift teknisk eller vedlikeholdsmessig karakter kontaktes Eiendomsavdelingen Driftsområde 3 ved melding i LYDIA.

Studenter og andre kan melde inn feil via hjelp.uib.no

 • Ved akutt behov mandag til fredag fra kl. 07.00-14.30, ring 55 58 93 93
 • Utenom vanlig arbeidstid og i helger, ring UiB vektertelefon 55 58 80 01

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

  Ventilasjon og avtrekk

  Ventilasjon og avtrekk både for laboratorier og kontorer har forskjellig driftsinnstillinger mellom de to hovedbygningene til BIO.

  Bioblokken, Thormøhlensgate 55

  • Labventilasjon: Avtrekkskapene og ventilasjonen til labbene går kontinuerlig hele året etter følgende tidsprogram:     
   • Man – fredag full hastighet mellom 07:00 – 19:00
   • Lørdag full hastighet mellom 09:00 – 14:00
   • Resten av døgnet og søndager og helligdager går det på halv hastighet.
  • Kontorventilasjon:
   • Bioblokken har ventilasjon til kontorene man-fredag fra kl.06:00 – 20:00.
   • Bioblokken syd 2,3,4 og 5.etg har i tillegg ventilasjon til kontorene lørdag fra kl.10:00 – 17:00, og søndager fra kl. 12-18


  A/B-blokken, Thormøhlensgate 53

  • Labventilasjon: Avtrekkskapene og ventilasjonen til laboratoriene går kontinuerlig hele året og     blir hastighet styrt etter behovet på bygget.
  • Kontorventilasjon: ventilasjon mandag-fredag fra kl. 06.00 til 18.00. I helgene er det ingen ventilasjon.

  Avfallshåndtering

  For mer utfyllende informasjon om lokal avfallshåndtering på BIO se kapittel 3

  • Problemavfall og farlig avfall: ta kontakt med avfallskontaktene på BIO
  • Restavfall: kontakt driftsområde 3
  • Avfallsanlegg Miljøstasjonen: GC Rieber
  • Større elektrisk avfall, bestill opphenting via LYDIA. Utstyret som kasseres må stå plassert på en palle.
  • Møbler- Ved flytting og fjerning av møbler så kan transportseksjonen kontaktes via LYDIA

  Adgangskontroll

  • For adgangskort og nøkler til BIO, ta kontakt med bio.ekspedisjon@uib.no
  • Problemer med eksisterende adgangskort, ta kontakt med kortsenteret

  Renhold

  Henvendelser angående renhold skal rettes til Bio-ekspedisjonen enten på e-post eller via 55 58 44 00.

  KJÆLEDYR PÅ ARBEIDSPLASSEN

  I Institutt for Biovitenskap (BIO) sine lokaler aksepteres det ikke at kjæledyr tas med på arbeidsplassen. Bakgrunnen er at BIO har flere ansatte som er svært allergisk for pelsdyr.  Dette er også i tråd med UiBs retninlinjer:

  Kjæledyr på arbeidsplassen

  KONTORARBEIDSPLASSEN 

  Henvendelser angående ergonomiske hjelpemidler gjøres til Administrasjonssjefen ved BIO

  HMS-portalen: Tips om innstilling av kontorarbeidsplassen

  DATABRILLER - BIO dekker kostnadene med databriller. 

  Informasjon om databriller finnes på HMS-portalen

  DAGSLYSLAMPE - Arbeidsgiver dekker ikke innkjøp av dagslyslampe

  Hjelpemidler som ikke lenger er i bruk må gjøres tilgjengelig for andre som trenger slikt utstyr.

  Mindre ergonomisk utstyr som for eksempel Rollermouse /moustrapper, håndledd- og underarmstøtter etc. kan leveres i ekspedisjonen.  Gi beskjed til ekspedisjonen dersom du har spesialstol eller annet større utstyr som ikke er i bruk.  Pga begrenset lagerkapasitet registreres det hvor slikt utstyr finnes slik at det kan komme andre til nytt dersom behovet melder seg.

  Når arbeidsforholdet avsluttes skal hjelpemidler leveres tilbake til instituttet.

  ELEKTRISK UTSTYR

  Alt elektrisk utstyr skal være intakt, forsvarlig plassert og virke forskriftsmessig. Skjøteledninger skal som hovedprinsipp ikke benyttes. Rengjør og vedlikehold utstyret iht. leverandørens anbefalinger, da feil bruk av elektrisk utstyr er en vanlig brannårsak.

  UiB har utarbeidet egne ladevettregler for lading av elektriske gjenstander. Dette er gode råd som gjelder på jobb, hjemme og på fritiden.

  I tillegg finnes det egne ladevettregler for litiumbatterier på HMS-portalen. På grunn av faren som er assosiert med brann i litihumbatterier bør man alltid slå av ladingen før man avslutter arbeidsdagen.

  Kjøkkenutstyr

  • Kaffetraktere og vannkokere SKAL være utstyrt med timer og KUN plasseres på lunsjrom og i kaffekroker.
  • Kaffemaskin med timer kan tillates plasseres på kontorer.
  • Mikrobølgeovn er forbudt på andre steder enn i fellesområde som lunsjrom og i kaffekroker. Ved bruk skal man være til stede for å unngå svidd mat med utslipp av røyk som kan utløse brannalarmen. Mikrobølgeovnen må ikke plasseres rett under branndetektor.
  • Kokeplater eller hybelkomfyrer er ikke tillatt for tilbereding av mat. Bruk mikrobølgeovn. Ellers henvises det til kantinen for varm mat.
  • Kjøleskap skal ikke plasseres på kontorer da det er en hygiene og et renholdproblem. I tillegg er strøm bruk en negativ faktor.

  AVFALL

  • Elektrisk avfall kastes i El-bur i Miljøstasjonen i Allbruksbygget/ garasjebygget. Thormöhlensgate 53E.
  • Engangsbatterier: samles opp i egne beholdere og deklareres før avhending. Det er viktig at man teiper over polene på 9V batterier før de kastes, dette for å unngå brannfarlige situasjoner. Dersom det er mulig så bør engangsbatterier byttes ut med oppladbare batterier.