Home
The Department of Biomedicine

Main content

Energistoffskiftet i kreftceller kan vere eit mål for terapi (21.08.20)
Sissel Elisabeth Dyrstad disputerer 21.8.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga "A study on metabolic rewiring in cancer cell plasticity".

ADHD- Risikofaktorar, personlegdomstrekk og tilleggssjukdom (16.06.20)
Johanne Telnes Instanes disputerer 16.6.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Personality traits, risk factors and comorbidities in Attention-deficit/hyperactivity disorder".

Eksperimentell behandling av primære hjernesvulster (03.06.20)
Md Abdul Latif disputerer 3.6.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Experimental Treatment and Modelling of Primary Brain Tumors".

Lymfekar i hud si rolle i salt- og blodtrykksregulering (21.02.20)
Tore Reikvam disputerer 21.2.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Study of the role of skin lymphatics in electrolyte and blood pressure regulation".

Kjønnsforskjeller ved ADHD (07.02.20)
Berit Skretting Solberg disputerer 7. februar 2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen; “Attention-deficit/hyperactivity disorder; sex differences in psychiatric comorbidity and transgenerational recurrence risks. A population-based study using Norwegian registry data”.

Nye verktøy for å studere bindevevsceller sin rolle (31.01.20)
Jahedul Alam disputerer 31.01.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Novel Insights into Integrin α11 Expression and Function".