Home
Student Pages
erasmus+

University of Hildesheim and Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies (ERASMUS+)

  • CountryGermany
  • TownHildesheim
  • Number of exchange places2
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Universität Hildesheim blei grunnlagt som eit pedagogisk universitet i 1946, og har hatt ulike namn og eigarskap opp gjennom åra. I dag er det eigd av ein stiftelse, og har rundt 6500 studentar fordelte på dei fire fakulteta. Det største fagtilbodet er innan humaniora, språkfag og pedagogikk, men det finst òg eit fakultet for naturvitskap og økonomiske fag. Dei fleste utdanningane er praktisk retta.

Hildesheim ligg sentralt i Tyskland, ved elva Innerste i Niedersachsen. Byen har om lag 105 000 innbyggarar, og er Tysklands eldste. Grunna hard medfart i 1945, er det meste av arkitekturen her i dag enten meir moderne eller bygd som rekonstruksjonar i nyare tid.

Accommodation

Universitetet har eit internasjonalt kontor som hjelper internasjonale studentar å finne bustad. Det finst både offentlege og private studentbustader i Hildesheim, som vanlegvis delast med to til fem andre studentar.

Semester duration

Oktober - mars og april - august.

Bygg på campus
Photo:
© Uni Hildesheim/Chris Gossmann

Information