Home
Student Pages
erasmus+

Johannes Kepler University Linz and Department of Physics and Technology (ERASMUS+)

  • CountryAustria
  • TownLinz-Auhof
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Johannes-Kepler-Universität blei etablert i Linz i 1966, og er kalla opp etter den kjende matematikaren og astrologen Johannes Kepler, som budde og underviste i byen. Universitetet prioriterer forsking og utdanningar tilpassa moderne næringsliv, samt interdisiplinære studieløp og e-læring. Universitetet har om lag 19 000 studentar, fordelt på fire fakultet. Universitetet sin hovudcampus ligg i eit grønt og tiltalande område litt nord for Linz, om lag 20 minutt unna sentrum.

Linz blei grunnlagd av romarane allereie 800 år før vår tidsrekning og er i dag den tredje største byen i Austerrike, med 192 000 innbyggarar. Byen ligg på begge sider av elva Donau, 266 meter over havet og 30 kilometer sør for grensa mot Tsjekkia. Byen var utmerkt som europeisk kulturhovudstad i 2009, og er kjend blant anna for fleire moderne kunst- og teknologisentre.

Accommodation

Universitetet har studentbustader både på campus og inne i sentrum. Ein kan velje om ein vil bu på enkeltrom eller dele med fleire studentar.

Semester duration

Oktober - januar og mars - juli.

Grøn campus
Photo:
© Johannes Kepler Universität Linz

Information