Home
Student Pages
erasmus+

Staatliche Hochschule für Musik Freiburg and The Grieg Academy ¿ Department of Music (ERASMUS+ - Staatliche Hochschule für Musik Freiburg)

  • CountryGermany
  • TownFreiburg
  • Number of exchange places1
  • Study levelBachelor, Master og PhD
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Staatliche Hochschule für Musik Freiburg (SHMF) blei grunnlagd i 1946. Det er ein offentleg musikkhøgskule som driv med forsking, utøvande musikk og ulike pedagogiske studieløp. Skulen var tidleg ute med å etablere eit institutt for ny musikk, og å arbeide med elektronika og nye musikalske uttrykk. I 2005 etablerte dei òg eit Freiburger institut Für Musikermedizin i samarbeid med universitetssjukehuset i byen. SHMF har rundt 600 studentar. Skulebygningane ligg litt aust for bykjernen.

Freiburg im Breisgau har om lag 220 000 innbyggarar og ligg søraust i Tyskland, ikkje langt frå grensa mot Frankrike. Universitetet er den viktigaste arbeidsgivaren i området, som elles er kjent blant anna for varmt og solrikt klima, vinproduksjon og ein sterk lokal klimapolitikk. Det tyske miljøpartiet Die Grünen har sin sterkaste veljarbase her, blant ivrige syklistar og solcelleindustri.

Accommodation

Skulen har ingen eigne studentbustader, men hjelper internasjonale studentar med å finne informasjon og databasar for ledige bustader på nett. Det er mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Freiburg im Breisgau om ein er ute i god tid.

Semester duration

Oktober - februar/mars og april - juli/august.

Information