Home
Student Pages
erasmus+

University Lübeck and Faculty of Psychology (ERASMUS+)

  • CountryGermany
  • TownLübeck
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Universität zu Lübeck blei grunnlagt i 1964 og er eit ganske lite universitet, med kun 3500 studentar. Fagtilbodet er i hovudsak knytt til medisinske fag, samt naturvitskaplege og tekniske fag knytt opp mot medisin. I tillegg finst ulike ingeniørfag og ein teknologipark. Universitetet er samla på ein campus rett sør for Lübeck sentrum.

Lübeck har litt over 210 000 innbyggarar og ligg i Schleswig-Holstein, ved kysten mot Austersjøen. På 1300-tallet var dette ein av dei viktigaste Hansabyane, med mykje handel, særskilt til Skandinavia. Lübeck er kjend for å lage god marsipan og for rike julemarknadtradisjonar. Lübeck er vennskapsby med Bergen.

Accommodation

Universitetet samarbeider med den lokale studentsamskipnaden om å tilby bustader for internasjonale studentar. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Lübeck. Mange bur i studentkollektiv.

Semester duration

Oktober - februar og april - juli.

Information