Home
Student Pages
erasmus+

MUSIKENE - Superior Music Conservatory of Basque Country and The Grieg Academy ¿ Department of Music (ERASMUS+)

  • CountrySpain
  • Number of exchange places1
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Musikkhøgskulen MUSIKENE blei oppretta i 2001, og har i dag rundt 500 studentar. Skulen har fagtilbod både innan utøvande disiplinar, komposisjon, direksjon og pedagogisk, og fokuserer på heilskaplege utdanningar. Størst tilbod finst innan klassisk musikk og jazz. Skulen har campus i sentrum av San Sebastian.

San Sebastian er ein hamneby som ligg heilt inst i Biscayabukta, i Baskerland. Byen har rundt 200 000 innbyggarar, og ber preg av ei maritim kulturarv. Her finst flotte sandstrender heilt inne ved bykjernen, og fiskeri har vore ei viktig næring i området opp gjennom historia. San Sebastian held kvar haust ein stor filmfestival og folkefesten Semada Grande.

Accommodation

MUSIKENE har ingen eigne studentbustader, men kan hjelpe Erasmus-studentar med informasjon om moglegheitene for å finne bustad i San Sebastian, enten på studentheimar eller på den private marknaden.

Semester duration

September - januar og februar - juni/juli.

Flott bygning
Photo:
© Centro superior de música del Pais Vasco

Information