Home
Student Pages
erasmus+

University of La Rochelle and Faculty of Law (ERASMUS+ - 3. og 5. studieår)

  • CountryFrance
  • TownLa Rochelle
  • Number of exchange places3
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Université de La Rochelle blei grunnlagt i 1993, og er dermed eit av Frankrikes yngste universitet. Det har om lag 10 000 studentar, og fokuserer i hovudsak på humanistiske og juridiske fag, i tillegg til somme tekniske og naturvitskaplege emne. Campusen ligg om lag 10 minutts gange frå sentrum.

La Rochelle er ein liten hamneby i Biscayabukta, om lag midt på den franske vestkysten. Byen sitt sentrum er den gamle hamna, Vieux Port. Byen har rundt 80 000 innbyggarar, høg levestandard, sterkt fokus på klimavenlege fellesskapsløysingar og svært mange kultur- og sportstilbod. La Rochelle husar fleire filmfestivalar og den store musikkfestivalen FrancoFolies kvart år.

Accommodation

Universitetet disponerer et avgrensa tal studentbustader for internasjonale studentar, men prioriterer søkarar utanfrå Europa. ERASMUS-studentar får plass så langt kapasiteten rekk. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i La Rochelle. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semester duration

September - januar og januar - mai/juni.

Information