Home
Student Pages
bilateral

Hokkaido University and University of Bergen (BILATERAL)

  • CountryJapan
  • TownSapporo-shi
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Hokkaido University er eit internasjonalt universitet med lang tradisjon innanfor forsking og undervisning. Universitetet blei grunnlagt i 1876 og har i dag 18 000 studentar, der iblant mange internasjonale studentar, frå til saman 85 land. Hokkaido University er eit av dei eldste, største og mest prestisjefulle universiteta i Japan.

Hokkaido University ligg i Sapporo på øya Hokkaido. Hokkaido er den nordlegaste og nest største av Japan sine fire hovudøyar. Sapporo er den administrative hovudstaden på øya og er med sine 1,6 millionar innbyggarar den femte største byen i Japan. Byen er kjent for sitt yrande kulturliv og den internasjonale snøfestivalen som blir arrangert her kvart år i februar.

Accommodation

Universitetet hjelper innreisande internasjonale studentar med å finne bustad på eller ved campus.

Semester duration

Semesterinndelinga følger det japanske studieåret. Studieåret startar i april, og vårsemesteret går frå april til august, medan haustsemesteret går frå september til februar.

Information