Home
Student Pages
erasmus+

Haute école des arts du Rhin and Faculty of Fine Art, Music and Design (ERASMUS+)

  • CountryFrance
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Haute École des arts du Rhin, også kalla HEAR, blei oppretta i 2011 ved å slå saman tre institusjonar for høgare utdanning. Skulen har tre campus, to i Strasbourg og eit i Mulhouse. Skulen har rundt 1000 studentar. HEAR tilbyr utdanningsprogram innan mellom anna kunst, grafisk design, scenografi og illustrasjon. Kvart år ønsker skulen ei rekke utanlandske artistar og gjesteprofessorer velkommen til førelesingar.

Strasbourg ligg nordaust i Frankrike på grensa mot Tyskland, og har om lag 500 000 innbyggarar. Her ligg både Den europeiske menneskerettsdomstol og Europaparlamentet. Desse og andre institusjonar gjer Strasbourg til ein internasjonalt orientert by. Strasbourg har høg levestandard og eit av Frankrikes best utbygde sykkelvegnett.

Accommodation

Lærestedet har ikke egne studentboliger, men internasjonalt kontor ved HEAR kan formidle info om innkvarteringsmuligheter.

Semester duration

september - januar

januar - juni

Information