Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
Course admission

Admission to courses with limited capacity

List of courses with limited capacity

Main content

How to register for courses with limited capacity

You apply for the courses on Studentweb after the registration opens.
Click "class registration" to save your application.

The deadline for autumn class registration is 23:59, Wednesday 17 August 2022 (UTC+2).

Enrolment for the courses will be processed by the following monday. Please check studentweb after the results are published.

First priority will be given to students who have the course in question as a compulsory part of their study programme.

Students who have been admitted to the course will be registered for examination.

It is compulsory to attend the first lecture of the courses with limited capacity. If you don't attend, you may lose your place on the course.

 

List of courses with limited capacity Autumn semester 2022

Emnekode

Emnenavn

BIF100

Innføring i fiskehelse og havbruk

BIF301

Praksis i havbruk

BIO100

Innføring i evolusjon og økologi

BIO102

Organismebiologi 2

BIO201

Økologi

BIO203

Innføring i havbruk

BIO206

Ernæring hos fisk

BIO213

Marin økologi, miljø og ressurser

BIO214

Generell mikrobiologi

BIO217

Mikrobiell økologi

BIO232

Systematikk og evolusjon av marine evertebrater

BIO250

Palaeoøkologi

BIO270

Fiskesykdommer - Parasitter

BIO273

Fiskesykdommer - fiskeimmunologi

BIO275

Fiskehistopatologi

BIO280

Fiskebiologi I - Systematikk og anatomi

BIO291

Fiskebiologi II - Fysiologi

BIO299

Forskningspraksis i biologi

BIO300A

Akademisk skriving

BIO300B

Biostatistikk

BIO303

Ordinasjon og gradientanalyse

BIO325

Havforskning

BIO332

Fylogenetiske metoder

BIO340

Utvalgte emner i fiskeri- og marinbiologi

BIO382

Akvatisk matproduksjon

ENERGI101

Introduksjon til energikilder og forbruk

ENERGI240

Praksisutplassering

ENERGI300

Energiressurser og -forbruk

FARM110

Kjemi og energi

FARM124

Kjemisk syntese og analyse

FARM131

Organisk syntese og analyse

FARM238

Farmakognosi, inklusive botanikk

GEOF100

Introduksjon til atmosfære, hav og klima

GEOF105

Atmosfære- og havfysikk

GEOF210

Dataanalyse i meteorologi og oseanografi

GEOF212

Fysisk klimatologi

GEOF213

Atmosfære- og havdynamikk

GEOF236

Kjemisk oseanografi

GEOF301

Introduksjon til master

GEOF310

Turbulens i atmosfærens og havets grenselag

GEOF311

Turbulens i atmosfærens grenselag

GEOF328

Mesoskala dynamikk

GEOF339

Avansert dynamisk oseanografi

GEOF343

Vindgenererte overflatebølger

GEOF345

Fjernmålingsteknikker i meteorologi og oseanografi

GEOF346

Tidevannsdynamikk og havnivåvariasjoner

GEOF347

Seminar og jordsystemet og bærekraftig utvikling

GEOF352

Avansert atmosfæredynamikk

GEOV101

Innføring i geologi

GEOV103

Innføring i mineralogi og petrografi

GEOV107

Innføring i sedimentologi

GEOV110

Innføring i marin og terrestrisk kvartærgeologi

GEOV112

Den faste jords fysikk

GEOV113

Refleksjonsseismisk datainnsamling og prosessering

GEOV114

Innføring i geobiologi

GEOV205

Geografiske informasjonssystem: Teori og praksis

GEOV210

Platetektonikk

GEOV217

Geofarer

GEOV222

Paleoklimatologi

GEOV226

Lab- og metodekurs i kvartærgeologi

GEOV228

Kvartær geokronologi

GEOV230

Glasialgeologi

GEOV241

Mikroskopi

GEOV243

Miljøgeokjemi

GEOV245

Geomikrobiologi

GEOV251

Videregående strukturgeologi

GEOV254

Geodynamikk og bassengmodellering

GEOV272

Seismisk tolkning

GEOV274

Reservoargeofysikk

GEOV276

Introduksjon til teoretisk seismologi

GEOV277

Signalanalyse og inversjon i geovitenskap

GEOV300

Utvalgte emner i geovitenskap

GEOV324

Paleoklima i polare strøk

GEOV341

Termokronologi og tektonikk

GEOV355

Anvendt seismologi

GEOV361

Sekvensstratigrafi og "Source-to-sink"

GEOV364

Videregående bassenganalyse

HTEK101

Introduksjon til havmiljø

HTEK102

Praksisutplassering i havteknologi

HTEK201

Måleteknologi

HTEK202

Laboratoriekurs i måleteknologi og instrumentering

INF100

Innføring i programmering

INF102

Algoritmer, datastrukturer og programmering

INF113

Innføring i operativsystem

INF122

Funksjonell programmering

INF140

Introduksjon til datasikkerhet

INF161

Innføring i data science

INF170

Modellering og optimering

INF214

Multiprogrammering

INF226

Programvaresikkerhet

INF234

Algoritmer

INF242

Informasjonsteori

INF251

Grafisk databehandling

INF264

Innføring i maskinlæring

INNOV201

Innovasjon ved designtenking

KJEM110

Kjemi og energi

KJEM131

Organisk syntese og analyse

KJEM232

Eksperimentell organisk syntese

KJEM238

Naturstoffkjemi

KJEM351

NMR-spektroskopi

MAT100

Innføringsemne i matematikk

MAT101

Brukerkurs i matematikk I

MAT105

Matematikk for naturvitenskap

MAT111

Grunnkurs i matematikk I

MAT641

Diskret matematikk

MAT642

Matematikkens historie - matematikken i oldtiden

MNF201

Vitenskap i vår tid

MOL100

Innføring i molekylærbiologi

MOL103

Genstruktur, - funksjon og applikasjoner

MOL200

Metabolisme; reaksjoner, regulering og kompartmentalisering

MOL204

Anvendt bioinformatikk

MOL210

Lipidbiokjemi: Fra kjemi til sykdom

MOL213

Utviklingsgenetikk

MOL231

Prosjektoppgave i molekylærbiologi

MOL270

Bioetikk

MOL300

Praktisk biokjemi og molekylærbiologi

MTEK100

Medisinsk teknologi i praksis

MTEK200

Praksisutplassering i Medisinsk Teknologi

MTEK330

Kvalitetssikring av kjemiske analyser

NANO244

Material- og nanokjemi

PHYS101

Grunnkurs i mekanikk og varmelære

PHYS109

Innføring i astrofysikk

PHYS252

Eksperimentelle metoder i romfysikk

PHYS263

Laboratoriekurs i optikk

PTEK250

Eksplosjonsfarer i prosessindustrien

PTEK620

CO2 fangst, -bruk og -lagring (CCUS)

SDG207

Energiomstilling

SDG213

Klimaendringer - årsaker og konsekvenser

SDG313

Klimahandling feltkurs: årsaker, konsekvenser og løsninger på klimautfordringene

STAT100

Introduksjon til Data Science med R

EXPHIL-MNSEM

ExPhil seminarmodellen