Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
SAMPOL290: Praksisbedrift

Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap har vært samarbeidsbedrift siden 2017. En praksisplass her vil innebære arbeid med Fylkesmassen for ungdomsbedrifter.

Main content

Ungt Entreprenørskap (UE) er en landsomfattende ideell organisasjon. UE arbeider med entreprenørskap i utdanning og tilbyr ulike programmer fra grunnskole til høyere utdanning. Organisasjonen består av et nasjonalt sekretariat og 17 fylkesorganisasjoner. Organisasjonen har om lag 100 ansatte på landsbasis.

Entreprenørskap i utdanning er et samspill mellom mange aktører. Ungt Entreprenørskap står i et dynamisk møtepunkt mellom offentlige og private virksomheter og mellom utdanning, arbeids- og næringsliv. De unge blir gitt en realistisk læringsarena hvor de kan prøve ut teori i praksis, og dermed høste verdifull erfaring. Dette samspillet mellom de ulike samfunnsaktørene er det unike med Ungt Entreprenørskap.

Mer info på våre nettsider:http://www.ue.no/Om-oss/Visjon-formaal-og-verdier

Vi er fem personer som jobber i UE  Vestlnad.En praksisplass hos oss innebærer å være med i vår daglige drift som består av kommunikasjonsoppgaver og aktiviteter ute i skolen der vi tilbyr ulike programmer. Hver vår arrangeres Fylkesmesse for ungdomsbedrifter. Her samles over 100 Ungdomsbedrifter fra den videregående skole til konkurranser, og nærmere 70 dommere deltar. En viktig del av ansvaret som praksisstudent er å delta i organiseringen av ungdomsmessen.

Le mer på UEs nettsider.

Les om praksisstudent Helle Karina Johansens erfaringer ved UE våren 2017.