Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Praksis

"Learning by doing"

Ane Tempelhaug går tredje året på bachelor i sammenliknende politikk. Når hun er ferdig med bacheloren vil hun fortsette på master i sampol. I høst er hun en av fem sampolstudenter i praksis hos FN-sambandet Vest.

Praksisstudenter i FN-sambandet Vest på stand
Ane Tempelhaug er i praksis i FN-sambandet Vest sammen med fire ande sampolstudenter denne høsten. Her på stand på Karrieredagen med kolleger i FN-sambandet.

Main content

Hvorfor valgte du å søke på praksisfaget?
Fordi jeg synes det virket veldig interessant. Jeg var litt lei av vanlige studier og trengte en forandring. I tillegg tenker jeg at det alltid er veldig positivt med arbeidserfaring.

Fortell om praksisplassen din
Jeg har praksisplass hos FN-sambandet Vest. FN-sambandets hovedoppgave er å være et informasjonskontor for FN. Mye av informasjonsarbeidet til FN-sambandet er rettet spesielt mot skolen, da både grunnskole, videregående skole og høyere utdanningsinstitusjoner.

Hvilke arbeidsoppgaver har du?
Arbeidsoppgavene er veldig varierte. Vi har hatt forskjellige FN-rollespill med studenter fra HiB og Hardanger Folkehøyskole. Dette dreier seg om miljø, FNs sikkerhetsråd og rettigheter i tekstilindustrien. Vi har også hatt en del kontorarbeid slik at vi blir tatt med i det organisasjonsmessige arbeidet. Mye av tiden gikk også til å planlegge Internasjonal Uke i Bergen, her hadde praksisstudentene ansvar for et second hand moteshow, en utstilling og vi skulle lage et arrangement knyttet til FNs bærekraftsmål. Videre sto vi på stand for å promotere Internasjonal Uke. I tillegg har jeg holdt foredrag som handler om internasjonale konflikter.

Hvordan ser en normal arbeidsdag ut?
Det finnes ikke en normal arbeidsdag hos FN-sambandet. Vi gjør så utrolig mye forskjellig.

Hva er det mest utfordrende med å være i praksis?
Jeg vil si det som er mest utfordrende er at vi har veldig mye å gjøre hele tiden så vi får lite tid til å skrive oppgave. Vi får også veldig mange oppdrag som vi må løse litt på strak arm. Det kan være utfordrende og litt skummelt, men det har gått fint. Det fungerer litt som learning by doing.

Hva er det beste med å være i praksis?
Det beste med å være i praksis må nok være at jeg får brukt sampolkompetansen min i praksis. Jeg får være med på utrolig mye, og lærer masse. Vi har også reist en god del, både rundt i Hordaland, men også til Oslo og Hardanger.

Vil du anbefale praksis til andre studenter?
Absolutt! Jeg er veldig fornøyd med praksisen og vil anbefale å ha praksisplass hos FN-sambandet på det sterkeste!