Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Praksis

Dypper lilletåen i arbeidsmarkedets store hav

Erlend Hammershaug Holt går siste året på bachelorprogrammet i sammenliknende politikk. Høsten 2016 er han utplassert i praksis hos Matarena AS.

Erlend Hammershaug Holt
Erlend Hammershaug Holt er denne høsten i praksis hos Matarena. - Praksisfaget er en flott mulighet til å dyppe lilletåen i arbeidsmarkedets store hav, før man en dag hopper uti, sier Erlend.

Main content

Hvorfor valgte du å søke på praksisfaget?
Jeg valgte å søke praksisfaget for å få viktig arbeidserfaring, som jeg tror er veldig nyttig i en fremtidig arbeidssituasjon, og fordi jeg ville variere min egen studiehverdag. Jeg ville også finne ut hvordan min kunnskap opparbeidet gjennom studiene kan brukes i en arbeidssituasjon.

Fortell om praksisplassen din
Jeg jobber for Matarena AS som er et selskap eid av aktører innenfor sjømat- og landbruksnæringen. Matarenas mål er å være en kompetansearena for lokalmat i Hordaland. Matarena tar sikte på å utvikle lokalmat i Hordaland gjennom økt verdiskapning og fornying, kunnskap om lokalmat og å legge til rette for samarbeid mellom sjømat- og landbruksnæringen.

Hvilke arbeidsoppgaver har du?
Arbeidsoppgavene i praksistiden har vært veldig varierte. Matarena arrangerte i år Bergen Matfestival, og jeg jobbet mye med denne. Jeg utformet to spørreundersøkelser i forbindelse med Bergen Matfestival, og jeg bidrar til et prosjekt Matarena for tiden ferdigstiller.

Hvordan ser en normal arbeidsdag ut?
Før Bergen Matfestival ble arrangert var ingen dager like, og jeg gjorde de oppgaver det var behov for. I etterkant av festivalen, har jeg hovedsakelig jobbet med det nevnte prosjektet som også praksisoppgaven tar utgangspunkt i.

Hva er det mest utfordrende med å være i praksis?
Det vanskeligste har vært å omstille seg fra en fri studiehverdag til å måtte møte på jobb til avtalte tider. Særlig i begynnelsen var det en utfordring å stå ansvarlig for andre enn seg selv og sine studieresultater, men det er utrolig givende å få positive tilbakemeldinger på arbeidet man har gjort, og oppdage at man bidrar på arbeidsplassen på en god måte.

Hva er det beste med å være i praksis?
Noe av det beste med å være i praksis er følelsen av å bidra til noe helt konkret, og bli verdsatt i en arbeidssituasjon. Det er også gøy å kunne bruke all kunnskapen og kompetansen man har opparbeidet seg gjennom studiene.

Vil du anbefale praksis til andre studenter?
Jeg vil absolutt anbefale praksisfaget generelt, og Matarena som bedrift. Praksisfaget er en flott mulighet til å dyppe lilletåen i arbeidsmarkedets store hav, før man en dag hopper uti.