Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Spesialemner fra UiB som overlapper med juridiske emner fra andre læresteder

Studenter som har fått godskrevet utdanning fra andre læresteder får ikke uttelling for alle spesialemnene som tilbys ved Det juridiske fakultet.

Main content

Universitets- og høyskoleloven pålegger Det juridiske fakultet å forhindre at studenter med godskriving også får uttelling for samme faginnhold innenfor samme grad.

Enkelte emner fra studieprogram i rettsvitenskap ved andre læresteder overlapper faglig med spesialemner som kan inngå i mastergraden i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Emner på bachelornivå er ikke «tilsvarende i innhold, omfang og dybde» til emner på masternivå, og vil dermed ikke kunne godskrives som spesialemner i mastergraden i rettsvitenskap fra UiB. Likevel medfører overlappet i faglig innhold til at enkelte spesialemner ikke kan inngå i mastergraden til studenter med godskriving, og til at noen spesialemner vil få redusert antall studiepoeng for studenter med godskriving.

Dette gjelder så langt følgende læresteder og spesialemner. Det kan komme flere emner til etter hvert som vi blir kjent med at de tilbys ved de ulike lærestedene:

Universitetet i Oslo

Emne ved UiOEmne ved UiBStudiepoengsuttelling i mastergrad i rettsvitenskap fra UiB
JUS2211 Forvaltningsrett (velferdsrettsdelen)JUS250-2-A Velferdsrett0 sp
JUS2211 Forvaltningsrett (velferdsrettsdelen)JUS250-2-B Autonomi og tvang5 sp
JUS3212 Formuerett II (selskapsrettsdelen)JUS257-2-A Grunnleggende selskapsrett0 sp
JUR5511 Arbeidsrett - den individuelle delJUS251-2-A Grunnleggende arbeidsrett0 sp
JUR5512 Arbeidsrett - den kollektive delJUS251-2-B Arbeidsrett fordypning0 sp
JUS5560 International Constitutional Law and DemocracyJUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner (ikke avkorting mot JUS135)5 sp

Høgskolen i Innlandet

Emne ved INNEmne ved UiB Studiepoengsuttelling i mastergrad i rettsvitenskap fra UiB
JUS1006 ArbeidsrettJUS251-2-A Grunnleggende arbeidsrett0 sp

Universitetet i Stavanger

Emne ved UiSEmne ved UiB Studiepoengsuttelling i mastergrad i rettsvitenskap fra UiB
BRV340 SelskapsrettJUS257-2-A Grunnleggende selskapsrett0 sp
BSS270 ArbeidsrettJUS251-2-A Grunnleggende arbeidsrett0 sp
BRE360 Skatterett IJUS256-2-A Skatterett I0 sp

Universitetet i Agder

Emne ved UiAEmne ved UiB Studiepoengsuttelling i mastergrad i rettsvitenskap fra UiB
JUR202 VelferdsrettJUS250-2-A Velferdsrett5 sp
JUR202 VelferdsrettJUS250-2-B Autonomi og tvang5 sp
JUR202 VelferdsrettJUS262-2-A Trygderett5 sp
JUR104 ArbeidsrettJUS251-2-A Grunnleggende arbeidsrett0 sp

Universitetet i Sørøst-Norge

Emne ved USNEmne ved UiB Studiepoengsuttelling i mastergrad i rettsvitenskap fra UiB
JUR201 Forvaltningsrett (velferdsrettsdelen)JUS250-2-A Velferdsrett0 sp
JUR201 Forvaltningsrett (velferdsrettsdelen)JUS250-2-B Autonomi og tvang5 sp
JUR201 Forvaltningsrett (velferdsrettsdelen)JUS262-2-A Trygderett5 sp
JUR315 Formuerett II (selskapsrettsdelen)JUS257-2-A Grunnleggende selskapsrett0 sp
ORG307 Grunnleggende arbeidsrettJUS251-2-A Grunnleggende arbeidsrett0 sp
BED321 PersonbeskatningJUS256-2-A Skatterett I5 sp