Home
Centre for International Health

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Globale samfunns-utfordringer

Globale samfunns-utfordringer: La ord føre til handling!

Bente Moen og Guri Rørtveit skriver i På Høyden a de håper at universitets- og de ulike fakultetsledelsene vil sørge for tilstrekkelige faglige og økonomiske ressurser til satsningen på forskningen på globale samfunnsutfordringer.

På Høyden Globale samfunns-utfordringer
Photo:
www.colourbox.com

Main content

Tverrfaglig samarbeid er helt nødvendig for å løse de globale samfunnsutfordringer vi står overfor i dag. SIH har lang erfaring med tverrfaglig arbeid i sin virksomhet, og muligheten til et nærmere samarbeid med ansatte ved de andre fakultetene anser vi som en gjensidig styrking, skriver Bente Moen og Guri Rørtveit.

Det er en strategisk ledergruppe for satsingen som har startet sitt arbeid, og den består av representanter fra alle fakulteter ved universitetet. Kontakt de med innspill:

 

Les mer i På Høyden

Også: