Home
Faculty of Humanities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Meltzerpris til Ole Hjortland

Ole Hjortland mener vi alle kan bli flinkere til å tenke logisk, hvis vi øver. 8. mars ble han tildelt den prestisjetunge Meltzerprisen for yngre forskere.

Ole Hjortland mottar Meltzerprisen for yngre forskere
PRISVINNER: Ole Hjortland mottar Meltzerprisen for yngre forskere av UiB-rektor Dag Rune Olsen.
Photo:
Thor Brødreskift

Under den årlige Meltzermiddagen på Lauritz Meltzers fødselsdag 8. mars, mottok Ole Hjortland prisen for yngre forskere og 150.000 kroner.

– Denne prisen er en fantastisk motivasjon for å drive med videre forsking, sier han. 

Ole Hjortland er førsteamanuensis i filosofi, og har formell logikk, logikkens filosofi og kunnskapsteori som sine hovedforskningsområder.

I 2016 fikk han midler fra Norges Forskningsråd for å lede prosjektet Anti-exceptionalism about logicKjernen i prosjektet er en hypotese om at logiske teorier kan velges gjennom den samme vitenskapelige metoden som teorier i andre vitenskaper. Prosjektet er tverrfaglig og involverer samarbeid med disipliner som psykologi, matematikk og fysikk.

Bryter ned barrierer

– Planen er at pengene skal bidra til det pågående forskningsprosjektet om logikkens filosofi. Jeg er spesielt interessert i å finne nye måter å formidle logikk på, ikke minst fordi logikk er en mangelvare i den offentlige meningsutveksling, forteller han. 

Det som utmerker Hjortlands forskning er bruk av både formelle og tverrfaglige metoder for å teste abstrakte hypoteser og utfordre rådende teorier, skriver utvalget som innstilte han.

Videre mener de han har en unik egenskap til å identifisere de sentrale aspektene i komplekse teorier. Hans forskning er med på å bryte ned tradisjonelle barrierer mellom disipliner. Ved bruk av kunnskap fra psykologisk forskning og bruk av logiske metoder forsøker Hjortland å identifisere fallgruver i vår naturlige resonnering og hvordan man kan unngå dem. Dette gir hans vitenskapelige arbeid betydning også for debatter utenfor akademia.

En demokratisk debatt trenger logikksjekk

Å tenke logisk er noe vi alle kan bli flinkere til, hvis vi øver, mener Ole Hjortland.

– Logikk er i dag et relativt teknisk fag med innslag av matematikk og formelle metoder. Det gjør at logikkfaget i mindre grad forvalter en av sine andre oppgaver, nemlig å styrke vår evne til å resonnere og argumentere. Jeg håper å kunne bidra til å vise hvordan logikk kan læres og anvendes – som et redskap. En demokratisk debatt trenger ikke bare faktasjekk, men også logikksjekk!

Hva skal til for å nå frem som ung forsker i dag?

– Det er en stor utfordring å få fast stilling etter fullført doktorgrad. De fleste bruker flere år i midlertidige stillinger, ofte i forskjellige land. Det gjør at man må ofre en del for å lykkes. Det er også en viktig forutsetning at man har et internasjonalt nettverk, og god kjennskap til hvordan man finansierer og publiserer forskning.

Hva har du gjort riktig?

– Jeg reiste utenlands for å ta master- og doktorgrad. Det gav meg god internasjonal erfaring før jeg reiste tilbake til Norge. I tillegg har jeg arbeidet mye i forskningsprosjekter, noe som har lært meg verdien av å skrive forskningstekster sammen med andre og å søke om finansiering.