Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Undervisningsløft

Fem fremragende undervisere

Henriette Linge og fire andre undervisere får statusen Fremragende underviser. Som første utdanningsinstitusjon i Norge innfører Universitetet i Bergen meritteringsordningen.

Henriette Linge, førsteamanuensis, Institutt for geovitenskap
FREMRAGENDE UNDERVISER: Henriette Linge, førsteamanuensis, Institutt for geovitenskap.
Photo:
Jens Helleland Aadnanes

Main content

– Jeg ble glad da jeg fikk vite at jeg fikk statusen, så ble jeg blek da jeg så hvem jeg var i selskap med. De er fantastiske undervisere, det blir spennende å sitte i det pedagogiske akademiet med dem, sier Henriette Linge.

Førsteamanuensisen ved Institutt for geovitenskap er sammen med følgende utpekt til Fremragende undervisere:

  • Øyvind Fiksen, professor, Institutt for biologi.
  • Fredrik Manne, professor, Institutt for informatikk.
  • Bjørn Tore Hjertaker, professor, Institutt for fysikk og teknologi.
  • Stein Dankert Kolstø, professor, Institutt for fysikk og teknologi.

– Studentene bruker tid og penger på å utdanne seg, da fortjener de at vi bruker tid på å gi dem god undervisning. Jeg er stolt av å utdanne nye geovitere, som skal bidra til å løse fremtidige problemer innen klima, energi og geofarer.

Hun setter pris på at ordningen ser hele bildet av hva undervisning er, det er ikke bare spennende forelesninger som gir uttelling.  Selv hevder hun at hun ikke er en god foreleser, men at hun har funnet andre tilnærminger til undervisningen. For eksempel har studentene hennes fått skrivetrening og tilbakemeldinger.

– Ordningen synliggjør mye ev det skjulte arbeidet som blir lagt ned i god undervisning – vi bruker tid på tilbakemelding underveis, ikke bare på sluttresultatet. Jeg tror jeg hjelper studentene med å finne sin magefølelse, en trenger ikke være perfekt og en må jobbe for å forbedre noe. Jeg foretrekker dialog fremfor en monolog, sier Linge.

Langvarig arbeid

Nåløyet har vært trangt. 20 undervisere søkte om å få tildelt statusen. Åtte ble intervjuet.  Fem ble innstilt fra komiteen som har stått for arbeidet.

Målet har vært å se helhetlig på rollen som underviser. Studentenes læring skal stå i sentrum.

– For meg er det viktig å forstå studentenes situasjon. En god underviser må forklare på en så enkel måte at svært kompliserte ting kan forstås. En fersk student kan ikke forventes å forstå akademisk terminologi og tenkemåte med det samme. Jeg er opptatt av å visualisere og gi konkrete eksempler, sier informatiker Fredrik Manne.

Han var overrasket over å bli tildelt status som fremragende underviser.

– Jeg var ikke sikker på om jeg hadde den formelle pedagogiske kompetansen som krevdes.

Han alltid vært opptatt av undervisning, og har blant annet vært med å utvikle grunnkurs i programmering for realfagsstudenter.

– Min oppgave er å motivere og tilrettelegge for at studentene kan lære. Problemstillingene må være interessante, og skape grunnlag for at studentene selv vil arbeide med de, sier han.

Krav til dokumentasjon

Meritteringsordningen legger vekt på at underviseren må kunne dokumentere og beskrive sin egen tilnærming og praksis inn mot fire hovedområder:

  • Fokus på studentenes læring
  • Klar utvikling over tid
  • Forskende tilnærming
  • Kollegial holdning og praksis

Søkerne måtte sende inn både CV og søknadsdokument der man problematiserer og reflekterer over egne valg av undervisnings- og vurderingsformer.

Statusen blir formelt tildelt de fem under en åpen seremoni i Universitetsaulaen 1. juni kl 11.30

Fremragende undervisere er i ferd med å bli en nasjonal ordning. I januar 2017 lanserte regjeringen stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning.

Her kan du lese mer om meritteringsordningen

UiB har som første utdanningsinstans tatt i bruk meritteringsordningen for å heve utdanningskvaliteten. Fremragende underviser-statusen er et av flere virkemidlene som regjeringen verdsetter for å øke undervisningskvaliteten.