Home
Faculty of Social Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Studiestart høst 2021

Ex.phil. for SV-studenter

Informasjon om ex.phil. (Examen philosophicum) for deg som er student ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Main content

Examen philosophicum (ex.phil.) er et obligatorisk innføringsemne i filosofi som inngår i alle bachelorgrader ved Universitetet i Bergen. Emnet skal gi deg en innføring i universitetets tenke-, arbeids- og skrivemåter. Du vil få innføring i filosofiske perspektiver på akademisk kultur og danning, og på sentrale spørsmål i samfunnsvitskapen. 

Du kan ta ex.phil på to måter: enten ved å følge seminar­modellen eller ved å gå opp til en skriftlig skoleeksamen. Seminarmodellen er primært et tilbud til ferske studenter.

Seminarmodell

seminarmodellen av ex.phil. (EXPHIL-SVSEM) har du digitale forelesninger og deltar i digital seminarundervisning gjennom hele semesteret.

Undervisningen består av forelesninger, seminar og faglig veiledning i forbindelse med skrivingen av seminaroppgave som er eksamen i emnet. Du vil få veiledning i arbeidet med oppgaven som del av seminarundervisningen. Det er ikke skoleeksamen for studenter som velger seminarmodellen.

Det er dessverre begrenset antall plasser på seminarmodellen. 

Skoleeksamen

eksamensmodellen (EXPHIL-SVEKS) deltar du på de samme forelesningene som i seminarmodellen, men du har ingen gruppeundervisning. Du må skrive og bestå en oppgave i løpet av semesteret. Til slutt tar du en skriftlig skoleeksamen.

Det gis ingen ekstraundervisning/seminarer for studenter som velger skoleeksamen. Du skriver en obligatorisk øvingsoppgave som må godkjennes for at du skal kunne ta eksamen. Du vil få skriftlig tilbakemelding med kommentarer på oppgaven.

Semesteret avsluttes med en 4-timers skoleeksamen. Eksamen består av resonnerende oppgaver. Det gis ingen kontinuasjonseksamen, men studentene har anledning til å melde seg til ny eksamen neste semester. Det er anledning til å overføre godkjent øvingsoppgave fra ett semester til påfølgende semester.

Hvordan melder jeg meg opp?

Du melder deg opp i Studentweb

  • Seminarmodellen (EXPHIL-SVSEM): Undervisningsmelding = søknad om plass. Frist for søknad 18. august 2021. 
  • Eksamensmodellen (EXPHIL-SVEKS): Åpent for alle, frist 1. september for å melde seg til undervisning og eksamen.

Hvem får plass på seminarmodellen?

Vi prøver å få plass til alle som vil, men det er som oftest flere søkere enn plasser. Nye studenter på bachelorprogram prioriteres, deretter årsstudiene. 

Det er også holdt av plasser til studentene på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi og bachelorprogrammet i kunstig intelligens som har ex.phil i 3. semester, og det integrerte masterprogrammet i informasjonsteknologi og økonomi som har ex.phil. i 6. semester i utdanningsplanen.

Når får du svar om du har fått plass på seminarmodellen?

Du får beskjed på mail i slutten av uke 33 om du får plass, og du kan sjekke status for søknaden i Studentweb

Bachelorprogrammet i kognitiv vitenskap

Studenter på bachelorprogrammet i kognitiv vitenskap tar ex.phil. i fjerde semester (vårsemester). Oppmelding i Studentweb med emnekodene EXPHIL-PSEKS/EXPHIL-PSSEM.

Når har jeg forelesning?

Se timeplanen her:

Forelesningene vil foregå digitalt, og kan sees i MittUiB. 

Ofte stilte spørsmål 

Skal jeg velge seminarmodell eller eksamensmodell?

Seminarmodellen av ex.phil. gir tett oppfølging gjennom semesteret og avsluttes med en semesteroppgave. Dersom du ikke har studert tidligere anbefaler vi denne versjonen. Eksamensmodellen har mindre oppfølging og ingen obligatoriske seminarer. Denne modellen baserer seg på mer selvstendige studier og avsluttes med en skoleeksamen.

Kan jeg delta på en seminargruppe uten plass?

Nei, kun de som har fått plass kan delta.

Har du ex.phil. fra før?

Du skal ikke ta ex.phil på nytt. 

Dersom du ikke skal ta ex.phil. melder du deg opp i et annet emne i stedet. Studieveileder kan gi deg råd om hva du bør velge.