Home
Department of Social Anthropology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Disputas

Disputas ved Institutt for sosialantropologi

15. mai 2018 disputerte doktorgradsstipendiat Aase J. Kvanneid ved Institutt for sosialantropologi.

Aase Kvanneid disputerte 15.05.2018
Dr. Aase Jeanette Kvanneid disputerte 15. mai 2018 med avhandlingen "Waterworn".
Photo:
Institutt for sosialantropologi, UiB

Main content

Aase Jeanette Kvanneid disputerte 15. mai med avhandlingen «Waterworn. Climate Change Resonance in the Shivalik Hills of North India» og holdt prøveforelesning tidligere samme dag. 

Dette forskningsprosjektet omhandler hvordan en såkalt global "klima-bevissthet" nedfeller seg i et lite lokalsamfunn i Nord India. Analysen trekker på et langvarig feltarbeid blandt bønder og landeiere, lokalpolitikere og frivillige. Etnografien belyser dermed trefningspunktene mellom lokalt, sosialt liv, og utviklingsrettet arbeid.

Shivalik-fjellene i Nord India er en region hvor det er drevet rovdrift på naturressurser over lengre tid, og hvor klimaendringene antas å gjøre situasjonen desto mer belastende for mennesker og økosystem. Klimaendring og overføringen av kunnskapen rundt den, står her dermed sentralt.

Aase Jeanette Kvanneid (f.1984) har en mastergrad i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen, og har vært ansatt som doktorgradsstipendiat samme sted fra 2011-2017.

Doktorgradsarbeidet har vært et frittstående forskningsprosjekt under institutt for sosialantropologi, hvor hovedveileder har vært prof. Kathinka Frøystad (IKOS/UiB) og bi-veileder var prof. Ståle Knudsen (UiB).

Institutt for sosialantropologi gratulerer så mye!