Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Samfunnskontakt

Austevoll kommune arrangerte UiB-dag

- Et strålende eksempel på UiBs bånd til samfunnet rundt oss, sier prorektor Margareth Hagen.

UiB-dag i Austevoll kommune
Praksisstudentene fra Institutt ved sammenliknende politikk hadde satt sammen programmet for dagen for delegasjonen fra UiB. Her fra besøk på Østerbris.
Photo:
Silje Rønning

Main content

På initiativ fra John Tveit, kultur- og næringssjef i Austevoll kommune og UiB-alumn, arrangerte Vestlandskommunen med rundt 5200 innbyggere en egen UiB-dag for å rette oppmerksomhet mot kontakten mellom universitetet og kommunen. Tveit er også ansvarlig for oppfølging av praksisstudentene Institutt for sammenliknende politikk sender til kommunen, en ordning som i år vant både SV-Fakultetets studiekvalitetspris og Ugleprisen. Med i UiBs delegasjon var prorektor Margareth Hagen, avdelingsdirektør ved universitetsdirektørens kontor Ingar Myking, emneansvarlig for praksis i sammenliknende politikk Mariana Qamile Rød og Synnøve Vindheim Svardal fra Kommunikasjonsavdelingen.

Studentpraksis og havfokus

Prorektor Margareth Hagen beskriver turen som ukens høydepunkt, og gledet seg særlig til å høre mer om praksisordningen og arbeidet knyttet til havet.

- All ære til sampol som administrerer og utvikler en ressurskrevende praksisordning. Andre kan gjerne følge etter her, så jeg gleder meg til å høre mer om dette. I tillegg er Austevoll en havkommune, og vi som universitet har havet som et av våre viktigste forskningsområder. Hvilke prosjekter man har på gang i kommunen knyttet til dette er derfor spennende for oss å følge med på. Kanskje har det vært for lite fokus på disse båndene til for eksempel små kommuner. Vi reiser til utlandet og besøker mange store fagmiljøer, men UiB er en stor organisasjon med forgreininger overalt. Det er det viktig å vise frem – Bergen er en kunnskapsby med mye å tilby nærliggende områder, og forholdet til det nære er noe som gjerne kan fremheves sterkere for eksempel i den nye strategien vi jobber med mot 2022.

Allsidig studentpraksis og et sterkt næringsliv

UiB-delegasjonen fikk først en presentasjon av kommunen på det nye kommunehuset på Storebø. Austevoll er kåret til Norges beste kommune på næring av NHO, og Austevollbedrifter sysselsetter mellom 15 og 20 000 mennesker verden rundt, hovedsakelig gjennom de blå næringene.

- Vi går kanskje litt under radaren som en liten kommune, sier Tveit. Men når folk hører hva vi har å by på blir de interesserte. Vi har Norgesrekord i antall bedrifter per innbygger, og forskningsmiljø og næringsliv i Austevoll har til en hver tid spennende innovasjonsprosjekt gående. Det grønne skiftet er tydelig også i de blå næringene, og lokale bedrifter som for eksempel Electro Automation Austevoll og EcoSubsea har utviklet spennende løsninger for batteridrift innenfor oppdrett og undervannsrensing av skrog. To konsept som bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Kommunen ønsker å legge til rette for mer innovasjon og verdiskapning og vekst, og jobber aktivt for å knytte kommunen til kompetansenettverk i regionen og i landet for øvrig. I Austevoll ønsker de både større tilstedeværelse fra UiB og tettere samarbeid.

Delegasjonen ble så presentert for sampolstudentenes arbeidsoppgaver, og prorektor ble imponert over rekkevidden i arbeidet deres. Johan Ellingsen Wold jobber tett opp mot ordfører Morten Storebø i en PA-lignende stilling, og skriver rapport om internasjonalisering i kommunen. Silje Rønning skriver rapport om formidling av kulturminner i kommunen, blant annet gjennom appen «Maritim Vandring». Hans Martin Corneliussen utreder integreringen av flyktninger i små kommuner etter 2015, og Sara Bella Strand undersøker hva den lokale ungdommen tenker om sine muligheter og utfordringer i kommunen. Særlig økt klarhet i hva de kan bruke utdannelsen sin til, trekkes frem som en positiv praksiserfaring av studentene.

Tatt med på omvisning

Det var studentpraktikantene som hadde satt sammen delegasjonens program for dagen, som i tillegg til kommunehuset gikk til Havforskningsinstituttet, Østerbris og Podtown. Havforskningsinstituttet i Austevoll forsker blant annet på rognkjeks og berggylt, to fiskearter som brukes til  bekjempe lakselus. Et annet viktig prosjekt er forskning på konsekvensene for livet i havet ved oljeutslipp, et høyaktuelt tema i forbindelse med for eksempel utredelse av nye oljekonsesjoner. Blant annet viser funn fra Havforskningsinstituttet at selv små oljeutslipp kan føre til deformerte organer hos fisk.

Austevoll er en ledende blå klynge, et eksepsjonelt miljø på et så lite geografisk område. Østerbris, Østervold-rederiet som holder til i Torangsvåg – Norges største fiskerihavn, er en toneangivende aktør i dette miljøet. Olav Østervold pekte på viktigheten av god kontakt mellom næringsliv og akademia.

- Vi har en enorm verdiskapning, og kan fiske for 100 millioner kroner i året på en enkelt båt. Men vi som verdiskapere er også avhengige av kompetansen og kunnskapen som utvikles på utdanningsinstitusjonene. Miljøtiltak, kvoter og estimater påvirker oss sterkt, så vi ønsker oss for eksempel jevn forskningsaktivitet hele tiden, i stedet for en rapport her og en rapport der. Havforskere som utvikler ny kunnskap, i tillegg til de lokale utdanningsmulighetene, er gull verdt for oss.

Siste post på omvisningen var gründerselskapet Podtown, som produserer små poder som et rimelig og miljøvennlig overnattingstilbud til for eksempel festivaler. Podtown er de eneste med slikt konsept i Norge, og i ekte Austevollsk ånd satset daglig leder Eirik Kalve alt og sa opp fast lønn og solgte eiendeler, for å sette prosjektet ut i live. Den lille kommunen baner ikke bare vei for bare blå næringer, men også den grønne – begge nøkkelprioriteringer også for UiB.