Home
Centre for International Health

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
forsker mening

Bra om seksualitet og skole, Ulstein, men bør vi slakke på kravene?

Joar Svanemyr, forsker ved Chr. Michelsen Institutt og Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen, skriver en Mening artikkel i Bistandsaktuelt.

Joar Svanemyr mening artikkel BA
Photo:
Bistandsaktuelt

Main content

Svanemyr skriver: «Det er bra, men utfordringen er muligens større enn den nye utviklingsministeren aner. Organisasjoner og institusjoner som jobber med å fremme seksualitetsundervisning både i og utenfor skolen, må tenke mer på hvordan de skal få dette på plass i stor skala.

I minst 20 år har ikke-statlige organisasjoner og FN promotert seksualitetsundervisning som svar på høye forekomster av hiv, svangerskap og ekteskap blant tenåringsjenter i lavinntektsland. Særlig hiv-epidemien førte utover 90-tallet til et oppsving  av undervisningsopplegg for å lære ungdommen til å unngå risikabel atferd slik som sex uten kondom og med mange og gjerne ukjente partnere. Effekten har vært variabel, men stort sett veldig begrenset.»

 

Les artikkelen: Bra om seksualitet og skole, Ulstein, men bør vi slakke på kravene?

Les artikkelen om Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein’s feltreise til Etiopia.

Ulstein: Viktig med seksualundervisning og jenters rettigheter på timeplanen