Home
Centre for the Study of the Sciences and the Humanities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskningsdagene

Bergens årstider – fortid, nåtid, framtid

SVTs forskere på prosjektet CALENDARS stiller med stand om Bergens årstider og primstaven på årets Forskningstorg.

bilde av en posterstittel
Roll-upsene til Forskningstorget står klare.
Photo:
Janne B. Bøe

Main content

Årstider i endring?

Hvor mange årstider har vi egentlig i Bergen? Hvorfor deler vi året inn som vi gjør og kunne vi gjort det annerledes? Har det alltid vært sånn og vil vi få andre årstider i framtiden?

Hvordan vi deler inn året har endret seg historisk, og med klimaendringene får vi kanskje nye eller annerledes årstider. På vår stasjon vil gi eksempler på hvordan man delte inn året i Bergen i gamle dager, og hvordan klimaforskere ser for seg været og årstidene vil være i Bergen i fremtiden. Vår forskning ved på Senter for vitenskapsteori ved Universitet i Bergen prøver å finne ut hvordan folk forstår disse endringene i Bergen. Dette kan du hjelpe oss med!

Lag din egen primstav

Vi vil vite hvordan bergensere deler inn året og hvordan barn og unge markerer overgangen fra en årstid til en annen. Vi inviterer derfor alle som besøker vår stand til å lage sin egen primstav. Vi vil be de besøkende om å marker på en mal for en primstav hvordan de vil dele opp året etter årstider, hvilke symbol vil de bruke for de ulike årstidene og hva de forbinder med overgangen fra en årstid til en annen? 

primstav
Foto/ill.:
Ukjent

Folkeforskning- hva er det?

Primstav-standen er en del av formidlingen av det ERC-støttede CALENDARS-prosjektet som ledes av Scott Bremer ved SVT. En av metodene som brukes i dette prosjektet er folkeforskning. Folkeforskning vil si å involvere innbyggere i vår forskning, noe som kan gjøres på mange måter. I et annet prosjekt bruker vi folkeforskning på den måten at innbyggere, folkeforskere, setter sammen sin egen værstasjon slik at de kan måle temperatur og luftfuktighet. Vi har 50 slike værstasjoner over hele Bergen og kan dermed få data fra svært lokale målestasjoner.

En annen måte å gjøre folkeforskning på er å bruke primstaven som et hjelpemiddel til å forstå endringer i klimaet ettersom denne har vært i bruk i mange hundre år, fra en tid der klimaet var annerledes enn i dag. 

primatavtegn
Foto/ill.:
Janne B. Bøe