Home
Employee Pages

Main content

Arbeidsgivere i staten skal legge til rette for at den enkelte arbeidstaker kan stå lenger i jobb. Ett av tiltakene er at eldre arbeidstakere gis ekstra fridager.