Home
Faculty of Humanities
arkeologi

På «blind date» med arkeologi

Vilde visste bare at hun ville til Bergen for å studere ved universitetet. At hun valgte arkeologi var litt tilfeldig, men det ble kjærlighet ved (nesten) første forelesning.

Main content

Studentmiljøet på arkeologi er veldig bra. Siden vi er få studenter, blir vi godt kjent med de vi studerer sammen med.

Hvorfor valgte du å studere arkeologi? 

Først og fremst hadde jeg bestemt meg for at jeg skulle flytte til Bergen og studere ved UiB. Deretter måtte jeg finne meg noe jeg kunne studere. Jeg havnet på det jeg syntes hørtes mest spennende ut, og det var arkeologi. Da jeg begynte på studiene var faget ganske ukjent for meg, men etter hvert som årene har gått har interessen bare vokst seg større og større, og nå går jeg siste semester på master. Jeg vil påstå at jeg har hatt veldig flaks som gikk på «blind date» med arkeologi og var så heldig at det var kjærlighet ved (nesten) første forelesning.

Hva er det beste med å studere arkeologi?

At vi lærer om hvordan mennesker har levd i hundretusenvis av år ved å studere gjenstander og spor som menneskene har lagt igjen. Faget er også veldig bredt og eksisterer så å si over hele verden. Det er dermed mange forskjellige og spennende deler av faget man kan fordype seg i.

Hva liker du best ved studenttilværelsen?

Jeg liker at vi er fri til å strukturere studiehverdagen nesten akkurat som vi vil utenom forelesningsaktiviteten. Det foregår også veldig mye for oss studenter, som ulike foredrag, konserter og andre spennende aktiviteter og arrangementer.

Hvordan er studentmiljøet?

Studentmiljøet på arkeologi er veldig bra. Siden vi er få studenter, blir vi godt kjent med de vi studerer sammen med. Generelt på HF er studentmiljøet veldig åpent og det er en god blanding av alle mulige mennesker her, og det er akkurat det som gjør det å være student her så bra. Det rom for alle og man møter mange hyggelige og dyktige folk.

Hvorfor ville du ta master og hva skriver du masteroppgave om?

Etter tre år på bachelor visste jeg at det var arkeolog jeg ville bli. Jeg ønsket derfor å lære mer om faget og fordype meg i det jeg er spesielt interessert i. Nå skriver jeg en masteroppgave om flateretusjerte pilspisser som ble brukt her på Vestlandet mot slutten av steinalderen og inn i bronsealderen. I oppgaven håper jeg å få svar på hvor og hvordan spissene har blitt brukt, og om bruken av spissene har endret seg over tid. 

Hva er det mest utfordrende med å skrive masteroppgave?

Det må være å beregne tiden godt nok, og det at vi for det meste jobber på egenhånd med en veldig spesifikk oppgave. Selvdisiplin er nok stikkordet her. Heldigvis har vi veileder, medstudenter og flere andre vi kan støtte oss på underveis, noe som gjør arbeidet lettere. Heldigvis er det for mesteparten av tiden spennende og lærerikt arbeid, og jeg får jobbe med noe jeg er interessert i.

Får du tid til å være aktiv ved siden av studiene?

Jeg har vært aktiv i fagutvalget for arkeologi siden andre studieår og er for tiden leder av utvalget. Jeg valgte å bli med der fordi jeg syntes det er viktig at studenter har en stemme på sitt eget studie og fordi det er en sosial aktivitet som også er faglig relatert. Gjennom fagutvalget har vi studenter mulighet til å diskutere hvordan vi føler studiet fungerer og eventuelt hva vi tenker kan gjøres for å endre ting. Jeg er kjempeglad for at jeg har engasjert meg i fagutvalget såpass lenge, for jeg har lært masse. Det er en kjempefin erfaring å ha med videre!

Hva har lyst til å jobbe med i fremtiden?

Jeg ser for meg å jobbe som feltarkeolog for Universitetsmuseet eller Fylkeskommunen, men det hadde også vært utrolig spennende å drive med forskning senere i arbeidslivet. Det jeg gleder meg mest til er å få mer erfaring innen faget og å få muligheten til å være med på mange spennende prosjekter. 

Vilde Kristiansen i felten
Photo:
Vilde Kristiansen