Home
Centre for Sustainable Area Management (CeSAM)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Bærekraftskonferansen i Bergen 2020

Nordhordland UNESCO Biosfæreområde på agendaen under Bærekraftskonferansen i Bergen 2020

På Day Zero av Bærekraftskonferansen i Bergen 2020 myldret det i Storelogen på Kvarteret med over 80 entusiastiske mennesker som kom for å diskutere Nordhordland UNESCO Biosfæreområde som en arena for bærekraftig utvikling. Den interaktive arbeidssmia ble arrangert av UNESCO Chair ved Universitetet i Bergen, den norske UNESCO-kommisjonen, Nordhordland UNESCO Biosfæreområde og det norske FN-sambandet. Næringslivsaktører, forvaltere, forskere og studenter fra Nordhordland og Bergen var samlet for å diskutere og dele ideer om hvordan Nordhordland UNESCO Biosfæreområde kan bli et modellområde for bærekraftig utvikling.

Photo: Interactive workshop at SDG Conference Bergen 2020.
FNs bærekraftsmål var på agendaen under den interaktive arbeidssmia på Bærekraftskonferansen i Bergen 2020
Photo:
Paul S. Amundsen/UiB

Main content

Ved å bruke det nylig utpekte Nordhordland UNESCO Biosfæreområde som et eksempelstudie for bærekraftig utvikling, fokuserte arbeidssmia på spørsmål knyttet til FNs bærekraftsmål og Agenda 2030. Innledende foredrag ble gitt av tre hovedtalere: Tora Aasland - leder for den norske UNESCO-kommisjonen, Lene Conradi - ordfører i Asker kommune, og Sara Sekkingstad - ordfører i nylig sammenslåtte Alver kommune. De tok for seg bærekraftig utvikling i sammenheng med FNs 17 bærekraftsmål og påvirkning på lokal planlegging i kommunene, og hvordan Nordhordland som region kan dra nytte av statusen som et UNESCO biosfæreområde.

Photo: Tora Aasland, the President of the Norwegian UNESCO-Commission, on stage.

Deltagerne delte ideer for bærekraftig utvikling i Nordhordland på post-it lapper slik at de kan sammenstilles i en rapport.

Photo:
Paul S. Amundsen/UiB

Representanter fra beslutningstakere, ledere, havbruk, landbruk og energisektoren samt forskere og studenter, ble invitert til å diskutere utfordringer og mulige løsninger knyttet til miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig utvikling på Vestlandet - med fokus på Nordhordland UNESCO Biosfæreområde. Folk ble bedt om å identifisere den bærekraftige fremtiden de ønsker, hvilke eksisterende initiativer som støtter en bærekraftig fremtid, og hvilke "frø" vi kan så og tiltak vi kan gjøre i dag for å nå våre bærekraftsmål. Deltakerne ble delt inn i tre forskjellige temaer: Kommunenes rolle i å sikre bærekraftig utvikling, bærekraft i havet og bærekraft på land. Diskusjonene vil bli oppsummert i en populærvitenskapelig artikkel som vil bli publisert i nasjonale media.

Photo: Post-its with ideas for a sustainable future in Nordhordland UNESCO Biosphere

Tora Aasland, leder for den norske UNESCO-kommisjonen, ønsket deltagerne velkommen med en innledende tale.

Photo:
Paul S. Amundsen/UiB