Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Digitale møter

Hvor sikkert er Zoom? Og hvordan er personvernet ivaretatt når vi har møter på digitale arenaer?

IT-direktør Tore Burheim sier at studenter og ansatte ved Universitetet i Bergen skal være trygge på at vi ved UiB har full oppmerksomhet på sikkerheten i programvaren vi bruker.

Digitalt møte illustrasjon
Ved UiB foregår møter og undervisning på digitale plattformer.
Photo:
Colourbox

Main content

Universitetet i Bergen har som følge av koronasituasjonen lagt undervisningen til digitale plattformer og stengt campus. Møter og undervisning foregår på digitale plattformer. Et av verktøyene som brukes stadig mer er Zoom, og enkelte har stilt spørsmål om personvern og sikkerhet på denne plattformen. Her svarer UiBs IT-direktør Tore Burheim på spørsmål.

Er det trygt å bruke Zoom?

- Ja, det skal være trygt å bruke Zoom. De nordiske universitetene har en egen installasjon av Zoom som kjører på et datasenter i Stockholm. Personvern og sikkerhet har vært vurdert av både UiB, Uninett, UiO, NorSIS med flere og funnet at den er godt nok. Hele sektoren følger dette nøye, og senest i natt kom det oppdateringer på området. 

Kan uvedkommende komme inn i møtene?

- For å komme inn i et møte, må du ha ID-nummeret til møtet. ID-nummeret følger med i innkallingen, og hvis ikke du deler den med andre enn de som skal på møtet, kan du være ganske trygg på at ikke andre kommer inn. Som møtevert kan du også se på listen over møtedeltakere, og eventuelt koble fra deltakere som ikke skal være der. UiB har satt passordbeskyttelse av møter som standardinnstilling, men dette kan du overstyre dersom du skal gjennomføre åpne møter. I innstillingene kan du også velge at deltakerne må innom et «venterom» før møteverten slipper de inn i møtet. Det gir ytterligere kontroll.

Hvordan er personvernet ivaretatt?

- Alle norske universitet og høgskoler som bruker Zoom, får levert tjenesten av Uninett. Zoom levert fra Uninett er i tråd med GDPR og norsk personvernlovgivning. Data lagres i Sverige. Mer informasjon om dette kan leses på Uninetts nettsider.

Kan man gjøre opptak av møter i Zoom?

- Ja, man kan gjøre opptak av møter og undervisning i Zoom. Men man kan ikke gjøre opptak uten at du er informert om dette på forhånd. Det er også frivillig om man ønsker å delta med bruk av bilde og/eller lyd under strømming av undervisning.

Hva bør man tenke på når man arrangerer elle deltar på digitale møter?

- Hvis du er administrator eller møteleder bør du følge med på listen over møtedeltakere og holde oversikt over hvem som er inne i møtet til enhver tid. Ønsker man bedre kontroll på hvem som deltar anbefales bruk av venterom. Skal møtet tas opp eller streames er det viktig å også informere alle om dette. Her som alle andre steder gjelder generelt nettvett og vær like forsiktig med å klikke på lenker her som alle andre steder. Jeg anbefaler også alle om å lese IT-avdelingens «Sikker atferd i digitale møter».