Home
Department of Government

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Publisering

Opplæringskontor som mellomledd i lærlingopplæring i Norge og Sveits

Professor Svein Michelsen og kolleger med ny artikkel om opplæringskontor for lærlingopplæring i Norge og Sveits

Vocational Education & Training.
Photo:
Colourbox

Main content

Professor Svein Michelsen ved instituttet og kollegaene Håkon Høst, Julia Leemann og Christian Imdorf har nylig publisert artikkel med tittel «Training agencies as intermediary organisations in apprentice training in Norway and Switzerland: general purpose or niche production tools?» i tidsskriftet Journal of Vocational Education & Training.

Artikkelen handler om hvordan Norge og Sveits har introdusert opplæringskontor for å få flere bedrifter til å delta i lærlingopplæring. Forfatterne tar for seg hvordan utgangspunktet for opprettelsen var omtrent lik, men at til tross for lignende oppgaver har opplæringskontorene utviklet seg ulikt i de to landene. I Norge har kontorene utviklet verktøy til generelle formål i styringen av lærlingopplæring, mens i Sveits ser det ut til å appellere til små nisjer av bedrifter. Artikkelen undersøker disse ulike utfallene og hva som kan forklare dette.

Artikkelen kan leses HER.