Home
Historicizing the ageing self: Literature, medicine, psychology, law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Fotoutstilling

Fremdeles her - en fotoutstilling om musikkterapi og demens

21. september markeres den internasjonale Alzheimerdagen med en utendørs interaktiv fotoutstilling i Bergen. Utstillingen "Fremdeles her" formidler hvordan musikkterapi kan fremme positiv helse hos mennesker med demens.

illustrasjonsbilde
Photo:
Ingvild Constance Festervoll Melien

Main content

Inger Hilde Nordhus, professor ved Institutt for klinisk psykologi (UiB) og partner i Historicizing the Ageing Self, arrangerer sammen med stipendiat Kristine Gustavsen Madsø m.fl. en fotoutstilling basert på studien «Tailored Music Therapy for Dementia». Dette er et forskningsprosjekt som har sett på hvordan man kan fokusere på personer som lever med demens i lys av deres ressurser til fortsatt å erfare velvære og evne til meningsfulle samvær med andre gjennom musikkterapi. Resultater fra denne studien skal formidles til allmennheten i anledning den internasjonale Alzheimerdagen. Fotoutstillingen på Torgallmenningen i Bergen åpner 21. september klokken 12.00.

Les mer om utstillingen her: Fremdeles her | Bergen Research Group for Innovation, Growth, Health and Technology (BRIGHT) | UiB

Forskningsprosjektet Historicizing the Ageing Self har fra begynnelsen av hatt en sterk motivasjon for å bidra til bevisstgjøring og endring når det gjelder forestillinger om og representasjoner av aldring. Demens er kanskje en av de viktigste årsakene til stereotypiske fordommer og frykt for alderdommen. Demensutstillingen vil bidra til å nyansere bildet av demens, en tilstand som rammer stadig flere. I Norge har vi nylig fått oppdaterte tall på forekomst utover det man lenge har antatt.

Demens er noe man umiddelbart assosierer med alderdom og forfall og er et av flere emner for vår tverrfaglige tilnærming. I antologiene Cultural Histories of Ageing (2021) og Literature and Ageing (2020), er demens tematisert i flere kapitler.

Professor Nordhus, som er ekspert på geriatrisk psykologi (UiB) og atferdsmedisin (UiO), har allerede bidratt med perspektiver på demens på Aldringsprosjektets seminarer og konferanser. Studien Tailored Music Therapy for Dementia som utstillingen skal formidle, vil også resultere i et faglig bidrag, illustrert med fotografier fra utstillingen, til en utgave av tidsskriftet Age, Culture, Humanities som vi arbeider med å få ferdig i høst, og som bl.a. videreutvikler innlegg fra forskningsarrangementene Living a Good Life in Older Age og Siste kapittel (seminaret 18. juni 2021). Også ved disse arrangementene inngår demens som et sentralt tema, knyttet både til ulike kunstneriske medier og til kunstterapeutisk praksis.