Home
Medieval Research Cluster

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
middelalderforum

Middelalderforum våren 2022

Velkommen til en rekke spennende foredrag. Denne våren er temaet kvinner i middelalderen.

Munkelivsalter
Maria med barnet-Illuminasjon (Munkeliv Psalter, Knihovna Metropolitni kapituly u sv. Vita, B.4/1, bl. 135v). Manuskriptet er datert til 1450 og ble skrevet og illuminert av Birgitta Sigfusdatter ved Munkeliv kloster i Bergen.
Photo:
Creative Commons

Main content

Middelalderklyngen organiserer hvert semester en serie med foredrag under vignetten Middelalderforum, denne våren er temaet «Kvinner i middelalderen». 

Foredragene finner sted på Frille og Dyvekes vinkjeller i Hollendergaten 7, og starter kl. 18.

Alle er velkommen og det er gratis inngang!

Program

14. februar
kl. 18–19     

Kvinner i islamske lovtekster i middelalderen 
ved Eirik Hovden, forsker i arabisk, Midtøsten og islamske studier, UiB

7. mars
kl. 18–19

Kampen for å få en stemme: Margery Kempes livshistorie
ved Anna Elisa Tryti, middelalderhistoriker

21. mars
kl. 18–19

Sancta Birgitta av Sverige i middelalderens England
ved Laura Saetveit Miles, professor i britisk litteratur, UiB

25. april
kl. 18–19

Kvinnenes etterliv: Hva forteller diplomer om kvinner i middelalderens Norge?
ved Embla Aae, stipendiat i middelalderhistorie, UiB

23. mai
kl. 18–19         

Små historier. Et arkeologisk perspektiv på kvinner i middelalder-Bergen
ved Sigrid Samset Mygland, førstekonservator i middelalderarkeologi ved Bymuseet i Bergen