Home
Medieval Research Cluster

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Foredrag

Sancta Birgitta av Sverige i middelalderens England

Velkommen til foredrag i Dyvekes vinkjeller med professor i britisk litteratur, Laura Saetveit Miles.

The Myroure of Oure Lady (STC 17542), Frontispiece. Printed by Richard Fawkes, London, 1530.
The Myroure of Oure Lady (STC 17542), Frontispiece. Printed by Richard Fawkes, London, 1530.
Photo:
Creative Commons

Main content

Professor i britisk litteratur, Laura Saetveit Miles, holder foredraget «Sancta Birgitta av Sverige i middelalderens England».

Den mest innflytelsesrike kvinnelige visjonæren i middelalderens England var ikke engelsk. Hun besøkte aldri England og snakket heller ikke språket. 

Det var Birgitta av Sverige (d. 1373), aristokrat, hustru, mor, aktivist, pilegrim – og viktigst av alt, visjonær. På 1400-tallet ble hennes enorme bok Revelationes godt kjent i England og oversatt fra latin til mellomengelsk flere ganger. Hennes munkeorden hadde et hus i England, som het Syon Abbey. Og sakte men sikkert ble hun den mest populære kvinnelige forfatteren i hele landet, en påstand som er overraskende og lite kjent.

I dette foredraget vil vi møte fem engelske lesere som har hatt nære relasjoner til Birgitta gjennom tekstene hennes. Vi vil se Birgitta gjennom deres øyne og lære: hva betydde Birgitta for hver av dem? Hvorfor var hun så viktig for det engelske folket? 

Alle er velkommen, og foredraget er gratis.