Home
Section for Elderly Medicine, Social Pharmacy and Interprofessional Workplace Learning (FEST)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

LIVE-studien feires med seminar

Den Norges forskingsråd-finansierte LIVE@Home.Path-studien feiret sin avslutning 10. juni. SEFAS markerte anledningen med et dagsseminar på Alrek.

Next
Seminar på Midgard
Photo:
IGS
1/4
LIVE-seminaret - Bettina Husebø i diskusjon
Photo:
IGS
2/4
LIVE-seminaret - gruppebilde
Photo:
IGS
3/4
LIVE-seminaret - Bettina Husebø og representanter fra flere kommuner
Photo:
IGS
4/4
Previous

Main content

Fredag 10. juni ble avslutningen av LIVE@Home.Path-studien markert i Alrek helseklynge. SEFAS inviterte samarbeidspartnere fra Bergen kommune, Kristiansand og Bærum til heldagsseminar der resultatene av studien og utfordringene på veien blir behørig debattert. 

Prosjektleder Bettina Husebø startet med å takke kolleger og partnere i prosjektet, og kunne opplyse om at ni publikasjoner er i skrivende stund blitt publisert i forbindelse med studien. 

Postdoktor Line Iden Berge fulgte opp med en grundig oppsummering av studien i sin presentasjon. Målet med studien er at personer med demens kan leve trygt hjemme. I tillegg er det viktig å redusere belastningen til pårørende og ressursbruk. Studien vil forhåpentlig bidra til at personer med demens kan bo lenge og sikkert hjemme med økt kostnadseffektivitet. 

Etter at Berge var ferdig med sin presentasjon, var det klart for gruppeoppgave der koordinatorene fra de tre forskjellige kommunene diskuterte hvilke lærdom det er viktigst å ta med seg fra disse tre årene med studien. Hva fungerte? Hva kunne vært gjort annerledes? Også representantene fra kommunene deltok i gruppearbeidet. De skulle diskutere om og eventuelt hvordan LIVE-studien kan hjelpe deres kommune i møte med eldrebølgen og hvordan det er enklest for dem å innføre tiltakene som behøves for å få til dette. 

Samtale om brukererfaring 

Programmet fortsatte med en brukererfaringssamtale. Rune Samdal har i hele sitt voksne liv vært pårørende til personer med demens. Han er nå ansatt på Universitetet i Bergen og er en del av SEFAS-teamet. I samtale med prosjektleder Bettina Husebø deler han sine opplevelser som ektefelle til en person som fikk demensdiagnose tidlig i livet. 

Stein Erik Fæø, førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole, jobbet med studien som ph.d.-student ved UiB. Han ga en inspirerende presentasjon digitalt om rollen som LIVE-koordinator. 

Seminaret ble rundet av med en diskusjon mellom Bettina Husebø og representanter fra kommunene Bergen, Kristiansand og Bærum. Husebø adresserte problemstillingen med forventet økning i eldre samtidig som det blir nedgang i sykehjemssenger. Hvilke seniorplaner har kommunene og hvilke prioriteringer foretas? Blir det bra nok i fremtiden?